Antigentest tas oftast med en pinne i näsan och ibland i halsen. Det kan användas inom hälso- och sjukvården, på arbetsplatser eller hemma. Du får provsvaret samma dag, ofta inom en halvtimme.

Användningsområden för antigentest

Antigentester kan användas som ett komplement till PCR-testning när det finns behov av snabba testresultat. De kan till exempel användas för:

  • att testa patienter med misstänkt covid-19 inom primärvården och akutsjukvården,
  • screening av patienter som söker sjukvård av annan orsak än covid-19,
  • screening av hälso- och sjukvårdspersonal och personal inom äldreomsorgen för att skydda patienter och omsorgstagare,
  • screening av symtomfri personal på vissa arbetsplatser och
  • vid smittspårning i hälso- och sjukvårdens regi.

Så säkert är ett antigentest

Fördelen med antigentester är att de ger ett snabbt svar, kan användas brett vid screening och fånga upp en del av dem som har covid-19 innan de fått symtom. Nackdelen är att antigentester inte är lika känsliga som PCR-tester. Därför ses de som ett komplement till PCR-testning. Det kan vara så att du har covid-19, även om antigentestet visar negativt resultat.

Har du använt ett antigentest i form av självtest och resultatet visar att du har covid-19 ska du kontakta vården och boka ett uppföljande PCR-test via 1177.se, även om du är symtomfri.

Screening på arbetsplatsen

Antigentester kan användas för screening på vissa arbetsplatser. Syftet är att hitta personer med covid-19 som inte upplever sig ha symtom, och genom det förhindra att smittan sprids vidare. Sådan screening sker på arbetsgivarens initiativ och är frivilligt för arbetstagaren. Testet tas antingen av hälso- och sjukvården eller arbetstagaren och analyseras vanligtvis av vården. Det finns även så kallade självtester där arbetstagaren tar testet och läser av svaret själv.

Mer om screening på arbetsplatser och skolor

Självtester måste användas rätt

Det finns antigentester i form av självtester, där du tar provet och analyserar testresultatet själv. Självtester används inte för att utesluta covid-19 vid sjukdom eller vid smittspårning.

Vid symtom på covid-19 kontaktar du sjukvården för testning. Du kan se vilka rutiner som gäller i din region genom att gå in på webbplatsen 1177.se.

Antigentest i form av självtest används ibland vid screening på vissa arbetsplatser.

När självtest används är det viktigt att följa bruksanvisningen noggrant,så att du tar provet på rätt sätt och läser av resultatet korrekt.

Covid-19 är anmälningspliktig och smittspårningspliktig och även klassad som allmänfarlig och samhällsfarlig. Om ditt självtest visar att du har covid-19 behöver du stanna hemma och boka ett uppföljande PCR-test via webbplatsen 1177.se. På 1177.se kan du också se vilka rutiner som gäller i din region.

Vid användning av självtester rapporteras inte testresultaten till hälso- och sjukvården. Därför är det viktigt att du som får ett positivt testresultat i ett självtest utan dröjsmål bokar ett PCR-test eller tar kontakt med läkare. Det uppföljande PCR-testet bekräftar om du har covid-19 eller inte. Om PCR-testet är positivt sker en anmälan enligt smittskyddslagen och resultatet når dem som ansvarar för smittspårningen. Då kan smittkedjor brytas snabbt och bilden av smittläget i samhället blir korrekt.

Läs mer