Antigentest tas med en pinne i näsan och ibland i halsen. Det kan användas inom hälso- och sjukvården, hemma eller på arbetsplatser. Du får provsvaret samma dag, ofta inom 30 minuter.

Användningsområden för antigentest

Antigentester kan användas som ett komplement till PCR-testning när det finns behov av ökad testkapacitet eller av snabba testresultat. De kan till exempel användas för

  • Att testa patienter med misstänkt covid-19 inom primärvården och akutsjukvården
  • Screening av patienter som söker sjukvård av annan orsak än covid-19
  • Screening av hälso- och sjukvårdspersonal och personal inom äldreomsorgen för att skydda patienter och omsorgstagare
  • Screening av symtomfri personal på arbetsplatser där distansarbete inte är möjligt
  • Vid smittspårning

Så säkert är ett antigentest

Fördelen med antigentester är att de ger ett snabbt svar, kan användas brett och fånga upp en del av dem som har covid-19 innan de fått symtom. Nackdelen är att antigentester inte är lika känsliga som PCR-tester. Antigentestning kan därför ses som ett komplement till PCR-testning och övriga åtgärder för att minska smittspridning. Det kan vara så att du har covid-19, även om antigentestet säger att du inte har det. Är du symtomfri och har tagit ett antigentest som visar att du har covid-19 ska du kontakta vården och boka ett uppföljande PCR-test via 1177.se.

Screening på arbetsplatsen

Antigentester kan användas för screening på arbetsplatser där distansarbete inte är möjligt och det är svårt att undvika nära kontakt med andra. Syftet är att hitta personer med covid-19 som inte upplever sig ha symtom, och genom det förhindra att smittan sprids vidare. Sådan screening sker på arbetsgivarens initiativ och är frivilligt för arbetstagaren. Testet tas antingen av hälso- och sjukvården eller arbetstagaren och analyseras vanligtvis av vården. Det finns även så kallade självtester där arbetstagaren tar testet och läser av svaret själv.

Mer om screening på arbetsplatser och skolor

Självtester måste användas rätt

Det finns antigentester i form av självtester, där du tar provet och analyserar testresultatet själv. Förutsättningen för att kunna använda dem i Sverige är att de har CE-märkning eller att Läkemedelsverket gett dispens från CE-märkning. De är viktigt att du som får ett positivt testresultat utan dröjsmål tar kontakt med läkare för vidare hantering enligt smittskyddslagen. Covid-19 är anmälningspliktig och smittspårningspliktig och även klassad som allmänfarlig och samhällsfarlig.

Vid symtom på covid-19 kontaktar du däremot sjukvården för testning. Du kan se vilka rutiner som gäller i din region genom att gå in på webbplatsen 1177.se.

Läs mer