Om vaccination och påfyllnadsdoser

 • Hösten 2022 rekommenderades personer från 65 år och personer i riskgrupp för allvarlig covid-19 en ytterligare påfyllnadsdos. De som har vaccinerats med den rekommenderade påfyllnadsdosen hösten 2022 (de flesta vaccinerades efter 1 september), har ett gott skydd under vintern 2022/23. Ingen ytterligare påfyllnadsdos rekommenderas innevarande säsong fram till sista februari 2023. Från och med den första mars börjar nya rekommendationer att gälla.

  Läs faq: Vilka rekommendationer kommer gälla för vaccination mot covid-19 under 2023?

  Läs mer om nuvarande rekommendationer på webbsidan: Påfyllnadsdoser fyller på skyddet mot covid-19

  Uppdaterad: 2023-01-19 10:12

  Direktlänk till frågan
 • Fram till 1 mars 2023 gäller nuvarande rekommendationer för primärvaccination och påfyllnadsdoser.

  Läs mer om nuvarande rekommendationer på webbsidan: Påfyllnadsdoser fyller på skyddet mot covid-19

  Från och med 1 mars 2023 kommer nya rekommendationer för påfyllnadsdoser för riskgrupper och äldre. Det som gäller då är att personer från 80 år och äldre och personer boende på SÄBO, särskilda boenden för äldre, rekommenderas två påfyllnadsdoser per år. Personer 65-79 år och personer i riskgrupp från 18 år rekommenderas en påfyllnadsdos per år, inför höst- och vintersäsong, och har möjlighet till ytterligare en dos, som då kan tas på våren.

  Doserna fördelas således på detta sätt under året:

  • Våren 2023, från 1 mars:
   • Med start den första mars rekommenderas alla personer som är 80 år och äldre, samt personer boende på SÄBO, särskilda boenden för äldre, att vaccinera sig med en ytterligare påfyllnadsdos.
   • Det finns då även en möjlighet för vaccination med en påfyllnadsdos för personer mellan 65 och 79 år och personer från 18 år i riskgrupp.
  • Hösten 2023:
   • Inför höst- och vintersäsongen 2023 rekommenderas alla från 65 år samt alla i riskgrupp från 18 år en påfyllnadsdos, när det gått minst 6 månader sedan senaste dos.

  Vilka rekommendationer som kommer att gälla för övriga åldersgrupper från den 1 mars är ännu inte beslutade.

  Uppdaterad: 2022-12-30 11:06

  Direktlänk till frågan
 • Det finns flera godkända vaccin anpassade till olika omikronvarianter. Vaccinen börjar levereras till Sverige under september och oktober månad för vidare transport ut till regionerna. De anpassade vaccinerna kommer successivt in i den pågående vaccinationsinsatsen mot covid-19. De variantanpassade vaccinen är enbart godkända för påfyllnadsdos.

  Alla vaccin som finns tillgängliga från september bedöms ge ett jämförbart gott skydd mot allvarlig sjukdom av covid-19. Det gäller alla variantanpassade vaccin liksom de vaccin som hittills har använts.

  Mer om bland annat tidsbokning för vaccination mot covid-19 på 1177.se

  Uppdaterad: 2022-09-15 12:36

  Direktlänk till frågan
 • Vuxna 18–64 år rekommenderas vaccination med tre doser, enligt nuvarande rekommendation. Vaccin kommer även finnas tillgängligt för de mellan 18 och 64 år som av personliga skäl vill ta ytterligare en påfyllnadsdos, dos 4, inför kommande höst/vintersäsong.

  Regionerna kommer att tillhandahålla vaccin för alla vuxna som vill ha en fjärde dos, och erbjuda vaccin till dos 1–3 för den som ännu inte tagit dessa doser.

  Risken för allvarlig sjukdom bedöms vara låg för friska personer under 65 år som har vaccinerats med tre doser, och därför rekommenderas inte en fjärde dos till denna grupp. Risken för allvarlig sjukdom stiger med åldern men varierar också hos personer under 65 år.

  Läs mer: Påfyllandsdoser av vaccin mot covid-19

  Uppdaterad: 2022-08-26 09:31

  Direktlänk till frågan
 • Personer som är 65 år och äldre, samt personer i riskgrupp från 18 år, rekommenderas ytterligare en påfyllnadsdos från och med 1 september.

  Detta gäller oavsett antal tidigare givna doser, enligt olika rekommenderade scheman.

  Påfyllnadsdosen behövs för att upprätthålla skyddet hos personer med hög risk för allvarlig sjukdom i covid-19. Äldre personer och personer med immunbrist får inte lika långvarigt skydd av vaccinationerna som yngre personer med ett gott immunförsvar.

  Rekommendationen gäller alla som har ökad risk för allvarlig covid-19-sjukdom, exempelvis:

  • personer som är 65 år och äldre
  • gravida
  • personer med nedsatt immunförsvar
  • personer med hjärt- och lungsjukdomar
  • personer med Downs syndrom
  • andra riskgrupper.

  Läs mer: Information till riskgrupper om covid-19

  Uppdaterad: 2023-01-18 08:51

  Direktlänk till frågan
 • Påfyllnadsdoser är en del av vaccinationen mot covid-19. För vaccination mot covid-19, precis som för många andra vaccinationer, behövs påfyllnadsdosen för ett bibehållet skydd. Smittspridningen av covid-19 pågår fortfarande, och virusvarianten omikron är mer smittsam än tidigare varianter.

  För att skydda dig själv mot covid-19 rekommenderar Folkhälsomyndigheten att du tar din påfyllnadsdos så fort du har möjlighet. Du kan ta den första påfyllnadsdosen (dos 3) tidigast fyra månader efter att du fick dos två av primärvaccinationen. En andra påfyllnadsdos (dos 4) tidigast fyra månader, men med fördel något längre, efter den första påfyllnadsdosen.

  Påfyllnadsdoser rekommenderas till alla som är 18 år och äldre

  Uppdaterad: 2023-01-23 15:47

  Direktlänk till frågan
 • 12–17-åringar kommer i dagsläget inte att få en påfyllnadsdos.

  Yngre personer svarar bättre på vaccination än äldre, och vaccinationsskyddet bedöms hålla länge mot allvarlig sjukdom för denna grupp, enligt nuvarande data. Det gör att den yngre åldersgruppen ännu inte rekommenderas en påfyllnadsdos.

  Folkhälsomyndigheten rekommenderar påfyllnadsdoser till grupper av befolkningen där den medicinska nyttan av vaccinationen är stor. Det vill säga, där vaccinationen gör skillnad för risken att drabbas av allvarlig sjukdom i covid-19.

  EU-kommissionen tar dessa fakta i beaktande och har ändrat förordningen om covidbevisen så att kravet på en påfyllnadsdos vid resor inte ska gälla barn under 18 år.

  För mer information, gå till e-Hälsomyndighetens frågor och svar. Se frågan ”Behöver jag en påfyllnadsdos för att kunna resa?”

  Bevis på vaccination för att resa • E-hälsomyndigheten (ehalsomyndigheten.se)

  Uppdaterad: 2022-05-23 15:51

  Direktlänk till frågan

Om vaccination

Om vaccinerna

 • Det är vanligt att få milda biverkningar efter vaccinationen mot covid-19. Exempel på biverkningar är trötthet, feber, frossa, muskel- och ledvärk samt huvudvärk. Allt detta är en naturlig reaktion från kroppens immunförsvar, och du kan ta den andra dosen och påfyllnadsdosen när det är dags.

  Allvarliga biverkningar är mycket ovanliga, men om du får hög feber och känner dig sjuk i mer än ett dygn eller får andra ovanligare och mer allvarliga symptom efter att du vaccinerat dig, bör du kontakta din vårdcentral innan du tar nästa dos. Det gäller även om du har eller har haft andra allvarliga nytillkomna besvär som till exempel bröstsmärta eller andningsbesvär. Du kan då efter läkarbedömning till exempel rekommenderas ett annat vaccin för nästa dos.

  Läkemedelsverket följer upp säkerheten och effekten av de vacciner som används i Sverige. Information om hur du rapporterar misstänkta biverkningar finns på Läkemedelsverkets webbplats.

  Uppdaterad: 2022-02-23 09:57

  Direktlänk till frågan
 • Ja, det finns inget hinder för vaccination mot covid-19 om du har haft en blodpropp, tar blodförtunnande medicin eller en medicin för att förebygga blodproppar. Du kan du vaccineras med de godkända vacciner mot covid-19 som används i Sverige.

  Uppdaterad: 2022-02-07 16:45

  Direktlänk till frågan
 • Comirnaty och Spikevax är så kallade mRNA-vacciner, och har därmed flera likheter. En kombination av Comirnaty och Spikevax ger ett lika bra immunsvar som när båda doserna ges med samma vaccin.

  Det finns ännu endast begränsad erfarenhet av en kombination av ett mRNA-vaccin och ett proteinvaccin. Men de studier som finns visar god effekt och säkerhet vid en kombination av dessa vacciner mot covid-19. Folkhälsomyndigheten anser att mRNA-vaccin och Nuvaxovid, som är ett proteinvaccin, kan kombineras.

  Läs mer: Fakta om vaccinerna mot covid-19

  Uppdaterad: 2022-05-02 15:47

  Direktlänk till frågan
 • De vacciner mot covid-19 som vi använder i Sverige ger ett bra skydd mot allvarlig sjukdom och död orsakat av de nya virusvarianterna. Det är viktigt att ta tre doser för att få ett så bra skydd som möjligt.

  Det kommer sannolikt att utvecklas nya virusvarianter under lång tid framöver, därför är det viktigt att ta de doser som rekommenderas när skyddet från tidigare doser börjar avta.

  Mer om varianter av viruset som orsakar covid-19

  Uppdaterad: 2022-05-09 16:53

  Direktlänk till frågan

Vaccination av barn och unga