Folkhälsomyndigheten rekommenderar alla från 12 års ålder vaccination mot covid-19. Dessutom rekommenderas barn 5-11 år inom särskilda grupper vaccination. I Sverige är vaccinationen mot covid-19 frivillig och kostar ingenting.

Barn från 12 år erbjuds vaccination mot covid-19

Covid-19 kan ge allvarlig sjukdom även hos barn. Därför erbjuds alla barn, som är 12 år och äldre, vaccination mot sjukdomen.

Många barn och unga är nu vaccinerade mot covid-19, både i Norden och i flera andra länder. Det finns mycket samlad erfarenhet av vaccinationer av barn i takt med att fler barn och unga vaccineras.

Det är varje region som ansvarar för att genomföra vaccinationen mot covid-19.

Mer om vad som gäller i din region på 1177 Vårdguiden

Barn inom särskilda grupper 5–11 år erbjuds vaccination mot covid-19

De barn i åldern 5-11 år som har en sjukdom eller ett tillstånd som gör att de kan bli extra sjuka i luftvägsinfektioner kommer att erbjudas vaccination mot covid-19. Det finns ett godkänt vaccin, Comirnaty, som används i en lägre dos för barn som är 5-11 år. Med start under januari månad när dessa vaccindoser har levererats runt om i landet kommer dessa barn erbjudas vaccin så att de inte ska bli svårt sjuka. Barnets behandlande läkare gör en individuell bedömning.

De särskilda grupper av barn denna rekommendation gäller finns definierade av Svenska Barnläkarföreningen

Vaccin skyddar mot allvarlig sjukdom

Vaccinerna mot covid-19 testas noggrant så att de ska skydda mot allvarlig sjukdom och vara säkra att använda.

Det vaccin mot covid-19 som rekommenderas för barn i Sverige är Pfizer-Biontechs vaccin Comirnaty. Det är godkänt att användas från 5 år och ger ett gott skydd mot allvarlig sjukdom.

Det finns mycket kunskap om vaccinet Comirnaty och det är också det vaccin som har använts mest när det gäller vaccination av barn i åldern 12–15 år.

Folkhälsomyndigheten följer noggrant kunskapsutvecklingen om vaccination av barn mot covid-19.

Mer om vaccinerna mot covid-19

Normalt med milda biverkningar

De flesta mår bra efter vaccinationen. En del blir trötta, får feber eller värk i kroppen. Det här är en normal reaktion och den som har vaccinerats behöver bara vila den dagen man känner av detta. Man kan också få ont i armen där sprutan gavs.

Ovanligt med allvarliga biverkningar

Allvarliga biverkningar efter vaccinationen är mycket ovanliga. Men om man mår dåligt och får symtom man inte känner igen efter vaccinationen är det viktigt att söka vård. Ett fåtal barn och vuxna har fått inflammation i hjärtmuskeln efter vaccinationen. Det är mycket ovanligt, men om man skulle få ont i bröstet eller känna att man inte mår bra efter vaccinationen ska man söka sjukvård för att bli undersökt. Det är mycket vanligare att få inflammation i hjärtmuskeln efter virusinfektioner, till exempel om man får sjukdomen covid-19, än efter en vaccination mot covid-19.

Symtom att vara vaksam på inom fyra veckor efter vaccination

Om ditt barn mår dåligt ska du ringa 1177 Vårdguiden för att få råd och vägledning. Berätta även att ditt barn har vaccinerat sig mot covid-19.

Läkemedelsverket och Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) följer och analyserar data för möjliga biverkningar av alla vacciner mot covid-19. Besluten om vaccination kan ändras om säkerhetsrisker observeras.

Barn och sjukdomen covid-19

Covid-19 är en smittsam virussjukdom. Den är i första hand farlig för de personer som är äldre än 65 år och för de som har andra sjukdomar som gör att de är extra känsliga för att bli sjuka.

Barn och ungdomar får oftast lindriga symtom av covid-19. Men barn som blir sjuka i covid-19 kan drabbas av en sällsynt och allvarlig form av hyperinflammation (mis-c) och även av långvariga symtom som lukt- och smakbortfall efter sjukdomen.

Barn i åldern 12–15 år smittar inte andra i samma utsträckning som vuxna gör. Ungdomar i åldern 16–17 år smittar andra i ungefär lika hög grad som vuxna gör.

Fortsätt skydda dig själv och andra mot covid-19

Alla har ett eget ansvar att förhindra smittspridning. Här på Folkhälsomyndighetens webbplats finns uppdaterad information om vad du ska göra om du får symtom.

Filmer

Här har vi samlat filmer som handlar om varför det är viktigt att vaccinera sig om man har möjlighet och hur ett vaccin fungerar och tas fram.

Varför är det viktigt att vaccinera sig? (43 sek)

Vad är ett vaccin?

Hur funkar vaccin?

Hur testas vaccin mot covid-19?

Effektiv och transparent forskning (56 sek)

Läs mer