Vaccinationerna mot covid-19 har genomförts i olika faser. Först erbjöds alla äldre vaccination eftersom de kan bli mycket sjuka i covid-19. Därefter erbjöds även alla personer som är 18 år och äldre vaccination mot covid-19. Nu finns det mer kunskap om både vaccinerna och den nytta vaccinationen ger. Folkhälsomyndigheten rekommenderar alla från 12 års ålder vaccination mot covid-19.

I Sverige är vaccinationen mot covid-19 frivillig och kostar ingenting.

Barn från 12 år erbjuds vaccination mot covid-19

Covid-19 kan ge allvarlig sjukdom även hos barn. Därför erbjuds alla barn, som är 12 år och äldre, vaccination mot sjukdomen.

Många barn och unga är nu vaccinerade mot covid-19, både i Norden och i flera andra länder. Det finns nu mycket samlad erfarenhet av vaccinationer av barn i takt med att fler barn och unga vaccineras.

Det är varje region som ansvarar för att genomföra vaccinationen mot covid-19.

Mer om vad som gäller i din region på 1177 Vårdguiden

Vaccin skyddar mot allvarlig sjukdom

Det vaccin mot covid-19 som rekommenderas för barn i Sverige är Pfizer-Biontechs vaccin Comirnaty. Det är godkänt att användas från 12 år och ger ett gott skydd mot allvarlig sjukdom.

Vaccinerna mot covid-19 testas noggrant så att de ska skydda mot allvarlig sjukdom och vara säkra att använda.

Det finns mycket kunskap om vaccinet Comirnaty och det är också det vaccin som har använts mest när det gäller vaccination av barn i åldern 12–15 år.

Folkhälsomyndigheten följer noggrant kunskapsutvecklingen om vaccination av barn mot covid-19. Mer om vaccinerna mot covid-19

Så här kan du må efter vaccinationen

En del får feber i en dag eller värk i kroppen direkt efter vaccinationen. Det är en förväntad reaktion som går över av sig självt. Den vaccinerade behöver bara vila den dagen man känner av detta.

Ett fåtal barn och vuxna har fått ont i hjärtmuskeln efter vaccinationen. Det är mycket ovanligt, men om man skulle få ont i bröstet eller känna att man inte mår bra efter vaccinationen ska man söka sjukvård för att bli undersökt. Denna sjukdom förekommer naturligt hos vissa personer. Det är mycket vanligare att få inflammation i hjärtmuskeln utan att det sker i samband med vaccinationen. Sjukvården är vana att hantera liknande symtom.

Om du eller ditt barn mår dåligt kan du ringa 1177 Vårdguiden för att få råd och vägledning.

Läkemedelsverket och Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) följer och analyserar data för möjliga biverkningar av alla vacciner mot covid-19. Besluten om vaccination kan ändras om säkerhetsrisker observeras.

Barn och sjukdomen covid-19

Covid-19 är en smittsam virussjukdom. Den är i första hand farlig för de personer som är äldre än 65 år och för de som har andra sjukdomar som gör att de är extra känsliga för att bli sjuka.

Barn och ungdomar får oftast lindriga symtom av covid-19. Men barn som blir sjuka i covid-19 kan drabbas av en sällsynt och allvarlig form av hyperinflammation (mis-c) och även av långvariga symtom som lukt- och smakbortfall efter sjukdomen.

Barn i åldern 12–15 år smittar inte andra i samma utsträckning som vuxna gör. Ungdomar i åldern 16–17 år smittar andra i ungefär lika hög grad som vuxna gör.

Fortsätt att följa de nationella allmänna råden

Ibland händer det att man blir smittad även om man är vaccinerad, men det är ovanligt. Om det händer, blir man oftast bara lite sjuk. Även om man är vaccinerad mot covid-19 är det viktigt att stanna hemma om man är förkyld eller sjuk.

Kom ihåg följande:

  • Stanna hemma om du får symtom på covid-19.
  • Testa dig för att ta reda på om du har covid-19 oavsett om du är vaccinerad eller inte.

Nationella allmänna råd för att minska spridningen av covid-19

Filmer

Här har vi samlat filmer som handlar om varför det är viktigt att vaccinera sig om man har möjlighet och hur ett vaccin fungerar och tas fram.

Varför är det viktigt att vaccinera sig? (43 sek)

Vad är ett vaccin?

Hur funkar vaccin?

Hur testas vaccin mot covid-19?

Effektiv och transparent forskning (56 sek)

Läs mer