Folkhälsomyndigheten rekommenderar alla från 12 års ålder vaccination mot covid-19. Dessutom rekommenderas särskilda grupper av barn i åldern 5–11 år vaccination. I Sverige är vaccinationen mot covid-19 frivillig och kostar ingenting.

Barn från 12 år erbjuds vaccination mot covid-19

Covid-19 kan ge allvarlig sjukdom även hos barn. Därför erbjuds alla barn, som är 12 år och äldre, vaccination mot sjukdomen.

Många barn och unga är nu vaccinerade mot covid-19, både i Norden och i flera andra länder. Det finns mycket samlad erfarenhet av vaccinationer av barn i takt med att fler barn och unga vaccineras.

Det är varje region som ansvarar för att genomföra vaccinationerna mot covid-19.

Mer om vad som gäller i din region på 1177.se Vårdguiden

Barn under 12 år rekommenderas inte en vaccination mot covid-19

Barn har under hela pandemin haft en betydligt lägre risk för att bli allvarligt sjuka i covid-19, jämfört med vuxna. Ju yngre barnet är, desto lägre är risken.

Folkhälsomyndigheten har därför efter en samlad bedömning kommit fram till att avvakta med en rekommendation om allmän vaccination från 5 års ålder i Sverige. Det beror på att den medicinska nyttan är liten för barn som är 5–11 år och ha någon större effekt på smittspridningen.

Folkhälsomyndigheten följer noggrant kunskapsutvecklingen av vaccinationerna mot covid-19 bland barn och rekommendationen kan komma att ändras vid nytt kunskapsläge.

Barn inom särskilda grupper 5–11 år erbjuds vaccination mot covid-19

De barn i åldern 5–11 år som har en sjukdom eller ett tillstånd som gör att de kan bli extra sjuka i luftvägsinfektioner erbjuds en vaccination mot covid-19. Det finns ett godkänt vaccin, Comirnaty, som används i en lägre dos för barn som är 5–11 år. Barnets behandlande läkare gör en individuell bedömning om en vaccination behövs.

De särskilda grupper av barn denna rekommendation gäller finns definierade av Svenska Barnläkarföreningen (Barnläkarföreningen.se)

Vaccinet skyddar mot allvarlig sjukdom

Vaccinerna mot covid-19 testas noggrant så att de ska skydda mot allvarlig sjukdom och vara säkra att använda.

Det vaccin mot covid-19 som rekommenderas för barn i Sverige, är Pfizer-Biontechs vaccin Comirnaty. Det är godkänt att användas för barn som är 5 år och äldre. Vaccinet ger ett gott skydd mot allvarlig sjukdom.

Det finns mycket kunskap om vaccinet Comirnaty och det är också det vaccin som har använts mest vid vaccination av barn i åldern 5–15 år.

Mer om vaccinerna mot covid-19

Normalt med milda biverkningar

De flesta mår bra efter vaccinationen. En del blir trötta, får feber eller värk i kroppen. Det här är en normal reaktion och den som har vaccinerats behöver oftast bara vila den dagen. Det är också normalt att få ont i armen där sprutan gavs.

Ovanligt med allvarliga biverkningar

Allvarliga biverkningar efter vaccinationen är mycket ovanliga. Men den som mår dåligt efter vaccinationen ska kontakta vården. Ett fåtal barn och vuxna har fått inflammation i hjärtmuskeln efter vaccinationen. Det är mycket ovanligt men det är viktigt att söka sjukvård om man får ont i bröstkorgen efter vaccinationen. Det är mycket vanligare att få inflammation i hjärtmuskeln efter virusinfektioner, till exempel efter sjukdomen covid-19, än efter en vaccination mot covid-19.

Symtom att vara vaksam på inom två veckor efter vaccination [Länk borttagen 2022-05-02]

Om ditt barn mår dåligt ska du ringa 1177 Vårdguiden för att få råd och vägledning. Berätta även att ditt barn har vaccinerat sig mot covid-19.

Läkemedelsverket och Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) följer och analyserar data för möjliga biverkningar av alla vacciner mot covid-19. Besluten om vaccination kan ändras om säkerhetsrisker observeras.

Barn och sjukdomen covid-19

Covid-19 är en smittsam virussjukdom. Den är i första hand farlig för de personer som är äldre än 65 år och för de som har andra sjukdomar som gör att de är extra känsliga för att bli sjuka.

Barn och ungdomar får oftast lindriga symtom av covid-19. Men barn som blir sjuka i covid-19 kan drabbas av en sällsynt och allvarlig form av hyperinflammation (mis-c) och även av långvariga symtom som lukt- och smakbortfall efter sjukdomen.

Folkhälsomyndigheten följer noggrant kunskapsutvecklingen av vaccinationerna mot covid-19 bland barn. Rekommendationerna kan därför ändras.

Om coronaviruset och covid-19 – för dig som är barn eller ungdom

Filmer

Här har vi samlat filmer som handlar om varför det är viktigt att vaccinera sig om man har möjlighet och hur ett vaccin fungerar och tas fram.

Varför är det viktigt att vaccinera sig? (43 sek)

Vad är ett vaccin?

Hur funkar vaccin?

Hur testas vaccin mot covid-19?

Effektiv och transparent forskning (56 sek)

Läs mer