Vaccinationerna bidrar till att smittspridningen av covid-19 minskar. De smittskyddsåtgärder som har tagits fram för att minska smittspridningen i samhället avvecklas eller anpassas i takt med att smittspridningen minskar. Sjukdomen covid-19 kommer att fortsätta finnas i samhället och arbetet med testning och smittspårning ute i regionerna kommer att fortsätta.

Vaccinationen skyddar dig från att bli allvarligt sjuk

De vacciner mot covid-19 som är godkända i Sverige ger ett gott skydd mot allvarlig sjukdom. Efter att du har vaccinerat dig bygger din kropps immunförsvar upp ett skydd mot covid-19. Det är inte säkert att alla som vaccineras får ett heltäckande skydd, men blir du sjuk får du med största sannolikhet en lindrigare form av covid-19.

De personer som är vaccinerade med sin första dos har ett visst skydd mot allvarlig sjukdom efter tre veckor. Men det är viktigt att fullfölja vaccinationen med den andra dosen, för att skyddet ska bli effektivt och långvarigt. Mer om de godkända vaccinerna.

Till personer i riskgrupp

Följande rekommendationer förutsätter att alla, inklusive du själv, är helt friska och inte har några symtom på sjukdomen. Rekommendationerna är anpassade för dig som är vaccinerad:

Du som tillhör en riskgrupp och inte har kunnat jobba eftersom arbetet förutsätter att du är på plats, kan gå tillbaka till arbetsplatsen igen. I vissa enskilda fall kan en läkare behöva göra en individuell bedömning beroende på vilken riskgrupp du tillhör, eftersom vissa diagnoser kan påverka hur du svarar på vaccinet. För den som fortfarande inte kan arbeta på plats finns möjlighet att söka ersättning från Försäkringskassan, se Folkhälsomyndighetens rekommendation. Observera att det finns fler villkor än vår rekommendation som måste vara uppfyllda. Det är Försäkringskassan som prövar din ansökan.

Du behöver inte stanna hemma även om en person i ditt hushåll har covid-19. Du kan till exempel tillåtas att arbeta på plats om du inte kan arbeta hemma. Information om detta kommer från vårdgivaren. Läs mer i "Vägledning för smittspårning".

Vägledning för smittspårning

Vi behöver fortsätta skydda varandra

I takt med att allt fler vaccinerar sig kan vi återgå till ett mer normalt liv.

Det kan finnas en viss risk att du kan bli sjuk trots vaccinationen och därmed smitta andra, även om du själv inte utvecklar några symtom. Därför gäller de grundläggande råden även för dig som är vaccinerad:

  • Stanna hemma även om du bara känner dig lite sjuk.
  • Testa dig vid symtom.

Om du eller någon i familjen har blivit sjuk

Testning och smittspårning

Nationella allmänna råd och rekommendationer för att minska spridningen av covid-19

De allmänna råden kommer vara kvar till dess vi har en låg smittspridning i samhället.

Arbetet med att stegvis anpassa råd och rekommendationer

Smittspridningen av covid-19 i samhället minskar allt eftersom fler vaccinerar sig. Det innebär att vi behöver anpassa råden och rekommendationerna och avveckla restriktionerna. Men samtidigt behöver vi ta hänsyn till den risk det innebär. I arbetet med att anpassa råd och rekommendationer är det viktigt att ta hänsyn till följande:

  • Hur mycket smittsamheten minskar efter vaccinationen.
  • Hur många personer som är vaccinerade, särskilt i de grupper där covid-19 orsakar allvarlig sjukdom och död.
  • Smittspridningen i samhället. Spridningstakten förväntas minska när en stor del av befolkningen är vaccinerad.
  • Nya varianter av SARS-CoV-19 och deras egenskaper.

Läs mer

Skydda dig och andra från smittspridning