Nu har vaccinationerna pågått i flera månader och många är vaccinerade med två doser. Ännu fler har fått sin första dos vaccin. Vaccinationerna bidrar till att smittspridningen av covid-19 minskar. De smittskyddsåtgärder som har tagits fram för att minska smittspridningen i samhället, och som gäller alla, kan anpassas i takt med att smittspridningen minskar.

Vaccinationen skyddar dig från att bli allvarligt sjuk

De vacciner mot covid-19 som är godkända i Sverige ger ett gott skydd mot allvarlig sjukdom. Efter att du har vaccinerat dig bygger din kropps immunförsvar upp ett skydd mot covid-19. Det är inte säkert att alla som vaccineras får ett heltäckande skydd, men blir du sjuk får du med största sannolikhet en lindrigare form av covid-19.

De personer som är vaccinerade med sin första dos har ett gott skydd mot allvarlig sjukdom efter tre veckor. Men det är viktigt att fullfölja vaccinationen med den andra dosen, för att skyddet ska bli effektivt och långvarigt. Läs mer om de godkända vaccinerna.

Lättnader för personer som är vaccinerade

Följande rekommendationer förutsätter att alla, inklusive du själv, är helt friska och inte har några symtom på sjukdomen.

Rekommendationerna är anpassade för dig som är vaccinerad med den första dosen, och där det har gått tre veckor sedan vaccinationen:

  • Du som tillhör en riskgrupp och inte har kunnat jobba eftersom arbetet förutsätter att du är på plats, kan gå tillbaka till arbetsplatsen igen. I vissa enskilda fall kan en läkare behöva göra en individuell bedömning beroende på vilken riskgrupp du tillhör, eftersom vissa diagnoser kan påverka hur du svarar på vaccinet. För den som fortfarande inte kan arbeta på plats finns möjlighet att söka ersättning från Försäkringskassan, se Folkhälsomyndighetens rekommendation. Observera att det finns fler villkor än vår rekommendation som måste vara uppfyllda. Det är Försäkringskassan som prövar din ansökan.

Rekommendation att avstå förvärvsarbete utanför hemmet för vissa riskgrupper för covid-19 (PDF, 125 kB)

Ytterligare anpassning för dig som är vaccinerad med den andra dosen, och där det har gått två veckor sedan vaccinationen:

  • Du behöver inte stanna hemma även om en person i ditt hushåll har covid-19. Du kan till exempel tillåtas att arbeta på plats om du inte kan arbeta hemma. Information om detta kommer från vårdgivaren. Läs mer i Vägledning för smittspårning.

Vi behöver fortsätta skydda varandra

I takt med att smittspridningen minskar kan vi återgå till ett mer normalt liv. De smittskyddsåtgärder som gäller alla i samhället anpassas efter hur stor smittspridningen är. Det finns en plan för hur de kan trappas ned.

Läs mer om hur åtgärderna mot smittspridningen anpassas för privatpersoner och verksamheter från och med 1 juni: Anpassning av åtgärder mot spridning av covid-19.

Det kan finnas en viss risk att du kan bli sjuk trots vaccinationen och därmed smitta andra, även om du själv inte utvecklar några symtom. Därför gäller de grundläggande råden även för dig som är vaccinerad:

  • Stanna hemma även om du bara känner dig lite sjuk.
  • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus.
  • Tvätta händerna ofta.
  • Testa dig vid symtom.

Nationella allmänna råd och rekommendationer för att minska spridningen av covid-19

De allmänna råden kommer vara kvar till dess vi har en låg smittspridning i samhället.

Arbetet med att stegvis anpassa råd och rekommendationer

Vi behöver anpassa råden och rekommendationerna och lätta på åtgärderna. Men samtidigt behöver vi ta hänsyn till den risk det innebär. I arbetet med att anpassa råd och rekommendationer är det viktigt att ta hänsyn till följande:

  • Hur mycket smittsamheten minskar efter vaccinationen.
  • Hur många personer som är vaccinerade, särskilt i de grupper där covid-19 orsakar allvarlig sjukdom och död.
  • Smittspridningen i samhället. Spridningstakten förväntas minska när en stor del av befolkningen är vaccinerad.
  • Nya varianter av SARS-CoV-19 och deras egenskaper.

Läs mer