De flesta som blir sjuka i covid-19 får milda sjukdomssymtom och behöver inte söka vård. Men en luftvägsinfektion som covid-19 kan bli allvarlig och innebära risker för gravida, särskilt i slutet av graviditeten.

Studier visar att gravida har en något högre risk för att bli allvarligt sjuka i covid-19. Socialstyrelsen bedömer att allvarlig covid-19 under senare delen av graviditeten ökar risken för tidig förlossning. Därför räknas gravida efter vecka 20 som en riskgrupp.

Riskgrupper (Socialstyrelsen.se)

Mer om sjukdomen covid-19 och graviditet

Alla gravida rekommenderas vaccination

Du som är gravid kan vaccinera dig mot covid-19 under hela graviditeten. Folkhälsomyndigheten rekommenderar dock att vaccinationen görs efter graviditetsvecka 12.

Det är praxis i Sverige att inte vaccinera gravida under den tidiga graviditeten, även om vaccinerna inte medför några faktiska risker för gravida. Behovet av skydd mot covid-19 bedöms också som störst i den senare delen av graviditeten. Om det finns medicinska skäl för att göra en annan bedömning, kan tidig vaccination mot covid-19 ändå bedömas vara lämplig, t.ex. om den som är gravid har någon ytterligare riskfaktor såsom diabetes eller högt blodtryck.

Har du påbörjat din vaccination innan du blev gravid, eller visste om att du var gravid, rekommenderar vi att du tar den andra dosen med rekommenderat tidsintervall oavsett när den infaller. Den andra dosen är viktig för ett gott och långvarigt skydd mot covid-19. Även du som redan har haft covid-19 får ett bättre skydd under längre tid om du vaccinerar dig.

Om påfyllnadsdos till gravida

Alla över 18 år i Sverige rekommenderas vaccination mot covid-19 med två primärdoser och en påfyllnadsdos. Om det under graviditeten är dags för påfyllnadsdosen rekommenderas den efter graviditetsvecka 12. Det finns inget hinder för vaccinationen mot covid-19 om det skulle vara så att samtliga doser infaller under graviditeten.

Godkända vacciner till gravida

De vacciner mot covid-19 som används i Sverige är godkända att ges till gravida under hela graviditeten. Det finns inget som tyder på att vaccinationen mot covid-19 har några negativa effekter på den gravida eller på fostret. Det har inte heller framkommit någon ökad risk för biverkningar för gravida efter en vaccination.

De flesta länder rekommenderar idag att alla gravida ska erbjudas vaccination mot covid-19. En person som är gravid och vaccinerad mot covid-19 har ett lika gott skydd mot sjukdomen som den övriga befolkningen som blivit vaccinerad.

Mer om skyddet efter vaccination

Gravida med ytterligare riskfaktorer

Vissa gravida har en sjukdom eller ett tillstånd som kan innebära en ökad risk för svår sjukdom i covid-19 under graviditeten. Socialstyrelsen har listat riskfaktorer som till exempel fetma, högt blodtryck, diabetes och ålder över 35 år. För dessa personer kan en vaccination vara aktuell även före graviditetsvecka 12. Detta bör man rådgöra med sin barnmorska eller läkare om.

Om du har en graviditetsrelaterad riskfaktor är du prioriterad för att få påfyllnadsdosen av vaccinationen mot covid-19.

Information till riskgrupper om covid-19

Om du som är gravid väljer att inte vaccinera dig

Om du som är gravid väljer att inte vaccinera dig mot covid-19 är det extra viktigt att du noggrant följer de allmänna råden under hela graviditeten för att inte bli smittad.