Här kan du som är gravid läsa mer om vaccinationen mot covid-19.

Alla gravida rekommenderas vaccination

Alla vuxna över 18 år, inklusive gravida, rekommenderas vaccination mot covid-19.

  • Gravida med riskfaktorer som innebär en högre risk för svårare covid-19 prioriteras för vaccination och ingår i fas 3.
  • Gravida utan riskfaktorer vaccineras med sin åldersgrupp i fas 4.
  • Gravida vaccineras med någon av de godkända mRNA-vaccinerna (Comirnaty, COVID-19 Vaccine Moderna).
  • Vaccinationen av gravida sker efter graviditetsvecka 12 eftersom behovet av skydd mot sjukdom bedöms som störst i senare delen av graviditeten. Det gäller även för andra vacciner, t.ex. influensavaccinet.

De flesta som blir sjuka i covid-19 får milda sjukdomssymtom och behöver inte söka vård. Men en luftvägsinfektion kan vara besvärlig och innebära risker för gravida, särskilt i slutet av graviditeten. Dessutom kan risken för en för tidig födsel öka, vilket kan innebära risker för barnet. Läs mer om sjukdomen covid-19 och graviditet.

Godkända vaccin till gravida

De vacciner mot covid-19 som används i Sverige är godkända att ges till gravida under hela graviditeten. Det finns inget som tyder på att vaccinationen av en gravid kvinna orsakar några negativa effekter för den gravida eller för fostret. Det har inte heller framkommit någon ökad risk för biverkningar för gravida vid vaccination jämfört med andra personer i studier som legat till grund för godkännandet och fortsatt användande av vaccinerna till gravida.

I en säkerhetsuppföljning i USA där 35 000 vaccinerade gravida själva rapporterat in biverkningar, fann man inte några negativa effekter för den gravida kvinnan eller för fostret.

Ett flertal länder rekommenderar idag att alla gravida ska erbjudas vaccination mot covid-19.

En person som är gravid och vaccinerad mot covid-19 har ett lika gott skydd mot sjukdomen som övriga befolkningen som blivit vaccinerad. Läs mer om skyddet efter vaccination.

Gravida i riskgrupp prioriteras för vaccination

Gravida som har en sjukdom eller ett tillstånd som kan innebära en ökad risk för svår sjukdom i covid-19 under graviditet prioriteras framför personer utan riskfaktorer i åldern 18-59 år och friska gravida.

Riskfaktorer är t ex fetma, högt blodtryck, diabetes och ålder över 35 år. Läs mer om riskfaktorer under fas 3 i prioritetsordningen.

Gravida med riskfaktor rekommenderas vaccination mot covid-19 efter 12:e graviditetsveckan. Men det kan vara aktuellt att få ett tidigt skydd mot covid-19 för gravida med riskfaktor. Då kan vaccinationen ges även före vecka 12. Ställningstagande till vaccination före vecka 12 sker enligt regionala rutiner.

Om du som är gravid väljer att inte vaccinera dig

Om du som är gravid väljer att inte vaccinera dig mot covid-19 är det extra viktigt att du noggrant fortsätter följa de allmänna råden, under hela graviditeten och särskilt inför förlossningen, för att minska risken att bli smittad. Läs mer om våra allmänna råd för att minska risken att smittas och att smitta andra.