Här kan du som är gravid läsa mer om vaccinationen mot covid-19.

Alla gravida rekommenderas vaccination

Alla personer som födda 2005 eller tidigare, inklusive gravida, rekommenderas vaccination mot covid-19. Vaccinationen kan ske under hela graviditeten. Folkhälsomyndigheten rekommenderar dock att vaccinationen görs efter graviditetsvecka 12, om det inte finns skäl för att göra en annan bedömning, t.ex. om den som är gravid har en särskild medicinsk riskfaktor.

Behovet av skydd mot covid-19 bedöms som störst i den senare delen av graviditeten. Dessutom brukar man undvika att vaccinera gravida under den tidiga graviditeten, även om man inte har sett några faktiska risker för gravida med vaccinerna. Anledningen är att det kan uppstå tvivel och förebråelser över vaccinationen om det inträffar någonting med graviditeten efter att en gravid vaccinerat sig, trots att vaccinet inte medför någon faktisk risk.

Den förhöjda risken för svår sjukdom, t.ex. för gravida med särskilda medicinska riskfaktorer, kan göra att en vaccination i tidig graviditet, trots denna praxis, ändå är lämpligt.

Har du påbörjat din vaccination innan du blev gravid eller visste om att du var gravid rekommenderar vi att du tar den andra dosen med rekommenderat tidsintervall. Den andra dosen är viktig för ett gott och långvarigt skydd mot covid-19.

De flesta som blir sjuka i covid-19 får milda sjukdomssymtom och behöver inte söka vård. Men en luftvägsinfektion kan vara besvärlig och innebära risker för gravida, särskilt i slutet av graviditeten. Dessutom kan risken för en för tidig födsel öka, vilket kan innebära risker för barnet.

Mer om sjukdomen covid-19 och graviditet

Godkända vaccin till gravida

De vacciner mot covid-19 som används i Sverige är godkända att ges till gravida under hela graviditeten. Det finns inget som tyder på att vaccinationen av en gravid kvinna orsakar några negativa effekter för den gravida eller för fostret. Det har inte heller framkommit någon ökad risk för biverkningar för gravida vid vaccination jämfört med andra personer i studier som legat till grund för godkännandet och fortsatt användande av vaccinerna till gravida.

I en säkerhetsuppföljning i USA där 35 000 vaccinerade gravida själva rapporterat in biverkningar, fann man inte några negativa effekter för den gravida kvinnan eller för fostret.

Ett flertal länder rekommenderar idag att alla gravida ska erbjudas vaccination mot covid-19.

En person som är gravid och vaccinerad mot covid-19 har ett lika gott skydd mot sjukdomen som övriga befolkningen som blivit vaccinerad.

Mer om skyddet efter vaccination

Gravida i riskgrupp prioriteras för vaccination

Gravida som har en sjukdom eller ett tillstånd som kan innebära en ökad risk för svår sjukdom i covid-19 under graviditet prioriteras framför personer utan riskfaktorer i åldern 16-59 år och friska gravida.

Riskfaktorer är till exempel fetma, högt blodtryck, diabetes och ålder över 35 år.

Mer om riskfaktorer under fas 3 i prioritetsordningen.

Gravida med riskfaktor rekommenderas vaccination mot covid-19 efter 12:e graviditetsveckan. Men det kan vara aktuellt att få ett tidigt skydd mot covid-19 för gravida med riskfaktor. Då kan vaccinationen ges även före vecka 12. Ställningstagande till vaccination före vecka 12 sker enligt regionala rutiner.

Om du som är gravid väljer att inte vaccinera dig

Om du som är gravid väljer att inte vaccinera dig mot covid-19 är det extra viktigt att du noggrant fortsätter följa de allmänna råden, under hela graviditeten och särskilt inför förlossningen, för att minska risken att bli smittad.

Mer om våra allmänna råd för att minska risken att smittas och att smitta andra.