Så går vaccinationen till

Du ska vara frisk vid vaccinationstillfället så att du inte smittar andra vid ditt besök.

Innan vaccinationen får du fylla i en hälsodeklaration för att den som vaccinerar dig ska kunna göra en medicinsk bedömning.

Hälsodeklaration – vaccination mot covid-19

En sjuksköterska ger dig vaccinet med hjälp av en spruta i överarmen. Alla som har vaccinerats ska stanna kvar för observation 15 minuter efter vaccinationen. Detta är en säkerhetsåtgärd om du skulle få en allergisk reaktion, vilket är mycket ovanligt.

Det är din region som ansvarar för din vaccination mot covid-19.

Mer om när och hur du kan vaccinera dig på 1177.se.

Vilket skydd ger vaccinationen?

De vaccin som används i Sverige ges i två doser. Den andra dosen är mycket viktig. Det är först två veckor efter den andra dosen som du får ett långvarigt skydd mot allvarlig sjukdom i covid-19.

Du kan läsa mer om vaccinerna i den här länken Om vaccinerna.

Milda biverkningar en normal reaktion

Det är vanligt med milda biverkningar efter vaccinationen, t.ex. ont i armen efter sprutan, trötthet, lätt feber eller huvudvärk. Det är en normal reaktion från kroppens immunförsvar och går oftast över inom en dag.

Ovanligt med allvarliga biverkningar

Allvarliga biverkningar är mycket ovanliga. Om du får allvarliga symtom, eller nya symtom du inte känner igen, ska du kontakta vården och berätta att du har vaccinerat dig mot covid-19.

Ett exempel på en ovanlig biverkning är mycket sällsynta fall av myokardit (inflammation i hjärtmuskeln) och perikardit (inflammation i hjärtsäcken) som har rapporterats efter en vaccination med Comirnaty och Spikevax. Det har inträffat främst inom två veckor efter vaccinationen, oftare efter den andra vaccinationen och oftare hos yngre män.

Det är viktigt att vara vaksam på symtom man inte känner igen i fyra veckor efter vaccinationen. Efter vaccinationen ska du därför vara uppmärksam på andfåddhet, hjärtklappning och bröstsmärta.

Läkemedelsverket följer upp säkerheten och effekten av de vacciner som används i Sverige. Information om hur du rapporterar misstänkta biverkningar finns på Läkemedelsverkets webbplats.

Läkemedelsverket: Rapportera misstänkt biverkning hos människa

Din vaccination registreras i det nationella vaccinationsregistret

Alla vaccinationer mot covid-19 ska registreras i det nationella vaccinationsregistret. Den information som ska registreras är personnummer eller samordningsnummer, datum för vaccinationen, vilket vaccin som använts, satsnummer, den vårdgivare som ansvarat för vaccinationen samt dosnummer för vaccinet mot covid-19.

Detta görs för att kunna följa upp vaccinationerna. Uppgifterna skyddas av absolut sekretess. Du har rätt att begära ut ett registerutdrag enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Fortsätt skydda dig själv och andra mot covid-19

Alla har ett eget ansvar att förhindra smittspridning. Här på Folkhälsomyndighetens webbplats finns uppdaterad information om vad du ska göra om du får symtom.

Information om intyg eller bevis efter vaccinationen

Från och med 1 juli 2021 kan du som är vaccinerad mot covid-19 beställa ett digitalt bevis på din vaccination. E-tjänsten kallas Covidbevis och kan innehålla vaccinationsbevis, intyg på negativt covidtest eller intyg på positivt covidtest (efter genomgången covid-19). Covidbeviset är framtaget genom ett samarbete mellan EU-länderna för att möta internationella krav och kan användas för till exempel resor.

Läs mer om covidbeviset

När och hur kan jag boka tid för vaccination mot covid-19?

Mer på 1177.se