Det är särskilt viktigt att personer med ett nedsatt immunförsvar vaccinerar sig mot covid-19 eftersom de riskerar att bli både allvarligt och långvarigt sjuka i covid-19. Personer med ett tydligt nedsatt immunförsvar får inte samma goda effekt av en vaccination mot covid-19 jämfört med personer som har ett normalt fungerande immunförsvar.

Patientgrupper med ett tydligt nedsatt immunförsvar rekommenderas därför fler doser av vaccin mot covid-19 än andra. De ytterligare doser som kan vara aktuella är:

 • En extra primärdos vaccin mot covid-19, som ges minst två månader efter dos 2.
 • En andra påfyllnadsdos, som ges tidigast tre månader efter den första påfyllnadsdosen. Rekommendationen gäller personer som är 18 år och äldre.

Aktuella patientgrupper

De patientgrupper som omfattas av rekommendationer om ytterligare doser vaccin mot covid-19 på grund av immunbrist kan komma att ändras när det finns mer kunskap inom området.

Vuxna med måttlig och allvarlig immunbrist

Folkhälsomyndigheten har tillsammans med specialister inom området tagit fram en lista över patientgrupper som kan vara aktuella för en extra primärdos vaccin. Samma grupper rekommenderas också en andra påfyllnadsdos våren 2022. Det gäller:

 • Patienter som har genomgått en organtransplantation och som har en pågående medicinering med immunnedsättande läkemedel, oavsett tid efter transplantationen.
 • Patienter som har genomgått en stamcellstransplantation med stamceller från en donator under de senaste tre åren
 • Patienter med en pågående graft versus host-sjukdom (GvH; en avstötningsreaktion vid vissa transplantationer) som kräver immunhämmande behandling.
 • Patienter med ett kraftigt nedsatt immunförsvar som genomgått CAR-T-cellsbehandling (en typ av cancerbehandling).
 • Patienter med en primär allvarlig immundefekt.
 • Patienter med en aktuell eller nyligen genomgången immunnedsättande behandling för en cancersjukdom, som påverkar immunförsvaret allvarligt.
 • Patienter med en aktuell pågående behandling som måttligt till kraftigt minskar immunförsvaret, t.ex. vid autoimmuna sjukdomar.
 • Patienter som genomgår dialysbehandling och patienter med kronisk njursjukdom, stadium 5.
 • Patienter med avancerad hiv.
 • Patienter, som inte ingår i någon av ovanstående grupper, där den patientansvariga specialistläkaren bedömer att det finns en risk för allvarlig påverkan på immunförsvaret.

Barn med svår immunbrist

Barn mellan 5 och 17 år med svår immunbrist rekommenderas en extra primärdos tidigast två månader efter dos 2. Barn med svår immunbrist mellan 12 och 17 år rekommenderas dessutom en första påfyllnadsdos tidigast fem månader efter extradosen. Läs om vilka grupper det gäller på Svenska Barnläkarföreningens webbplats.

Vaccination mot covid-19 för särskilda grupper av barn från 5 års ålder

Vuxna med Downs syndrom

Downs syndrom kan innebära en ökad risk att insjukna i infektioner, och personer med Downs syndrom har ofta ett påverkat immunförsvar. En andra påfyllnadsdos (dos 4 för vuxna i denna grupp) rekommenderas tidigast tre månader efter den första påfyllnadsdosen.

Extrados till personer med nedsatt immunförsvar

En extra primärdos rekommenderas till vuxna med måttligt och allvarligt nedsatt immunförsvar, se punktlistan under rubriken ”Vuxna med måttlig och allvarlig immunbrist”. En extrados rekommenderas även till barn med svår immunbrist, se länken till Svenska Barnläkarföreningens lista.

Extradosen rekommenderas minst två månader efter dos 2 oavsett ålder.

 • För personer 31 år och äldre kan båda mRNA-vaccinerna Comirnaty och Spikevax och det proteinbaserade vaccinet Nuvaxovid användas vid en extrados.
 • För personer 18 till 30 år rekommenderas vaccination med Comirnaty eller Nuvaxovid.
 • För barn rekommenderas endast Comirnaty.

Påfyllnadsdoser till personer med nedsatt immunförsvar

Alla vuxna rekommenderas en påfyllnadsdos. De grupper med immunbrist som dessutom rekommenderas en andra påfyllnadsdos är vuxna personer med måttlig och allvarlig immunbrist, inklusive personer med Downs syndrom.

 • Den första påfyllnadsdosen rekommenderas tidigast tre månader efter primärvaccinationen.
 • Den andra påfyllnadsdosen rekommenderas tidigast tre månader efter den första påfyllnadsdosen, för vuxna personer med immunbrist inklusive personer med Downs syndrom.

Påfyllnadsdosen av Spikevax ges som halv dos. Comirnaty och Nuvaxovid ges i heldos.

Viktigt att följa rekommendationerna

Vissa personer i de grupper som har fått en extrados vaccin mot covid-19 kommer inte att få ett högre antikroppssvar trots den extra dosen. Det är viktigt att anhöriga från 12 år i samma hushåll vaccinerar sig mot covid-19 enligt de rekommendationer som gäller för respektive åldersgrupp.

Läs mer