För att skydda personer som är 65 år och äldre mot sjukdomen covid-19 har Folkhälsomyndigheten fattat beslutet att Astra Zenecas vaccin mot covid-19 kan fortsätta användas i Sverige.

Sedan mitten av mars har användningen av Astra Zeneca-vaccinet varit pausad på grund av en utredning angående ett fåtal fallrapporter om blodproppar i kombination med blödning.

Beslutet att återuppta vaccinationerna är grundat på den Europeiska läkemedelsmyndighetens (EMA) utlåtande och efter avstämningar med experter i både Sverige och andra länder.

EMA konstaterar efter sin utredning att det inte finns någon ökning av blodproppar hos vaccinerade personer. I Europa har Astra Zenecas vaccin getts i över 20 miljoner doser. Vaccinet ger ett mycket bra skydd mot allvarlig covid-19. Det bedöms minska smittrisken och bidra till att minska spridningen av covid-19 i samhället.

Den sammantagna bedömningen gör därmed att den tillfälliga pausen för vaccinet kan upphävas för personer som är 65 år och äldre (personer födda 1956 och tidigare). Varje vaccination är ett steg mot att kunna återgå till ett liv utan de restriktioner som råder just nu.

Vaccination skyddar mot sjukdom

Att smittas av sjukdomen covid-19 och riskera svår sjukdom är en mycket allvarlig risk, särskilt för äldre personer (65 år och äldre).

Vaccination är ett av de mest effektiva sätten att förebygga och skydda mot sjukdomar. Däremot kan vacciner, som alla läkemedel, ge biverkningar.

Normalt med milda biverkningar

Efter en vaccination är det normalt att få milda biverkningar. Efter sticket är det vanligt att det ömmar lite, blir rött, svullet eller kliar på överarmen. En del kan få en allmän sjukdomskänsla, kortvarig feber och ont i huvudet. Allt detta är en naturlig reaktion från kroppens immunförsvar. Symtomen är ofta milda och går över efter någon dag. Allergiska reaktioner är mycket ovanliga.

EMA har konstaterat att det inte finns någon koppling mellan vaccinet och vanliga blodproppar. Om du har haft en blodpropp av något slag, tar blodförtunnande medicin eller medicin för att förebygga blodproppar, kan du vaccineras med Astra Zenecas vaccin.

Ovanliga fallrapporter hos yngre utreds

Den Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) fortsätter att utreda det fåtal fallrapporter om blodproppar i kombination med blödningar som har setts hos några få yngre personer (under 65 år).

Det har inte gått att fastställa att symtomen beror på vaccinet, bara att de har förekommit hos yngre personer efter vaccinationen. Symtomen förekommer i befolkningen även utan vaccination, men är mycket ovanliga.

Läs mer