Vaccinationen skyddar både dig själv och andra

Covid-19 är en ny och smittsam sjukdom som kan orsaka allvarlig sjukdom och död, framför allt hos äldre personer. De vacciner som är godkända mot covid-19 skyddar effektivt mot allvarlig sjukdom.

Efter en vaccination bygger kroppens immunförsvar upp ett skydd mot covid-19. Men inget vaccin skyddar till hundra procent. Detta gäller för alla vacciner, inte bara de mot covid-19. Om du ändå skulle bli sjuk efter vaccinationen, får du med största sannolikhet en lindrigare form av covid-19.

Vaccinationen mot covid-19 är frivillig, men genom att vaccinera dig kan du skydda både dig själv och andra. Om du inte blir sjuk, minskar även risken att du smittar andra. Det i sin tur minskar smittspridningen i hela samhället på sikt.

Alla godkända vacciner är effektiva

I Sverige och övriga EU har hittills fyra vacciner mot covid-19 godkänts.

Vilken typ av vaccin du får avgörs av tillgången till vaccin, din ålder och om du har någon allergi eller sjukdom. Det går därför inte att välja vilket vaccin du får.

Samtliga vacciner mot covid-19 ger ett bra skydd mot allvarlig sjukdom efter dos 1. Detta skydd behöver förstärkas och förlängas av en andra dos för tre av de fyra godkända vaccinerna.

Tidpunkten för dos 2 skiljer sig åt mellan de olika vaccinerna. Det är viktigt att dos 2 ges i rätt tid så att påfyllnadseffekten blir optimal och att skyddet från dos 1 fortsätter finnas kvar.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar ett förlängt intervall, jämfört med vad som anges i vaccinernas produktinformation:

  • Pfizers vaccin Comirnaty och Modernas vaccin Covid-19 vaccine Moderna kan ges med 3-4 veckor intervall men Folkhälsomyndigheten rekommenderar att de ska ges med sex veckors mellanrum till personer i fas två. Effekten försvinner inte utan det går bra att vänta sex veckor med den andra dosen. Man behöver inte börja om eller ge någon extra dos om det går lite längre tid än sex veckor mellan den första och den andra dosen.
  • Covid-19 vaccine AstraZeneca kan ges med 4–12 veckors mellanrum, men då dos 1 ger en så god effekt blir vaccinets effekt efter dos 2 bättre om man väljer intervallet 9–12 veckor, varför Folkhälsomyndigheten rekommenderar detta.
  • Covid-19 vaccine Janssen är godkänt för användning i Sverige men är ännu inte tillgängligt för vaccination. Detta vaccin behöver bara ges i en dos.

Tabell 1. Övergripande information om de godkända vaccinerna i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Info om vaccinetComirnaty
(Pfizer)
Covid-19
vaccine Moderna
Covid-19
vaccine AstraZeneca
Covid-19
vaccine Janssen
Vaccintyp mRNA mRNA vektor vektor
Skydd Gott skydd mot allvarlig sjukdom Gott skydd mot allvarlig sjukdom Gott skydd mot allvarlig sjukdom Gott skydd mot allvarlig sjukdom
Målgrupp, ålder 18 år och äldre 18 år och äldre 65 år och äldre 18 år och äldre
Doser: antal och intervall 2 doser med 6 veckors mellanrum 2 doser med 6 veckors mellanrum 2 doser med 9–12 veckors mellanrum 1 dos
Skydd mot sjukdom 2 veckor efter dos 1 2 veckor efter dos 1 3 veckor efter dos 1 Fullt skydd efter 2 veckor
Förstärkt skydd efter dos 2 2 veckor efter dos 2 2 veckor efter dos 2 Direkt efter dos 2
Möjliga biverkningar Feber, allmän sjukdomskänsla, läs mer nedan Feber, allmän sjukdomskänsla, läs mer nedan Feber, allmän sjukdomskänsla, läs mer nedan Feber, allmän sjukdomskänsla, läs mer nedan

Normalt med milda biverkningar

Alla läkemedel kan ge biverkningar och det gäller även vacciner. Vaccinerna mot covid-19 ger ungefär samma typ av biverkningar som andra vacciner. Biverkningarna är oftast milda och går över inom en dag.

De vanligaste biverkningarna vid vaccinationen är lokala biverkningar på injektionsstället (ömhet, svullnad, rodnad) men även muskelvärk, feber, huvudvärk och sjukdomskänsla. Dessa är naturliga reaktioner från kroppens immunförsvar.

Information om vanliga, mindre vanliga och sällsynta biverkningar kan man läsa om i respektive vaccins bipacksedel, dvs. den produktinformation som följer med varje vaccin. Du kan läsa mer på Läkemedelsverkets webbplats.

Läkemedelsverket följer upp säkerheten och effekten av de vacciner som används i Sverige. Du kan själv anmäla misstänkta biverkningar på Läkemedelsverkets webbplats.

Om du mår dåligt efter vaccinationen

Om du mår dåligt eller känner dig orolig efter vaccinationen ska du kontakta sjukvården så att dina symtom kan utredas, oavsett om de kan kopplas till vaccinationen eller inte. Du kan även kontakta 1177 Vårdguiden. Känner du dig akut sjuk ska du ringa 112.

Vi behöver fortsätta skydda varandra

De allmänna råd och rekommendationer som gäller under pandemin kommer ändras när smittspridningen i samhället minskar och vi vet mer om hur vaccinet skyddar mot smittspridningen. Tills vidare behöver vi fortsätta att följa de råd och rekommendationer som finns för att bromsa smittan, även när vaccinet mot covid-19 finns tillgängligt. Vaccinationerna är inte hela lösningen.

Håll dig uppdaterad

Vaccinernas effekt och säkerhet utvärderas löpande i hela världen och ny faktagranskad kunskap presenteras kontinuerligt på Folkhälsomyndighetens, Läkemedelsverkets och Socialstyrelsens webbplatser samt på 1177.se.