Covid-19 är en mycket smittsam sjukdom som kan orsaka allvarlig sjukdom och död, framför allt hos äldre personer. De vacciner som är godkända mot covid-19, skyddar effektivt mot allvarlig sjukdom.

Alla personer som är 12 år och äldre rekommenderas vaccination mot covid-19.

I Sverige är vaccinationen mot covid-19 frivillig och gratis för alla som vill vaccinera sig mot sjukdomen.

Vaccinationen skyddar mot allvarlig sjukdom

Efter en vaccination bygger kroppens immunförsvar upp ett skydd mot covid-19. Det är inte säkert att alla som vaccineras får ett heltäckande skydd, men blir du sjuk får du med största sannolikhet en lindrigare form av sjukdomen. Detta gäller för alla vacciner, inte bara de mot covid-19.

Din vaccination gör att du har mycket mindre risk att bli sjuk. Det i sin tur minskar smittspridningen i hela samhället.

Även om du har haft covid-19 är rekommendationen att du vaccinerar dig med två doser. Då får du ett säkrare skydd.

Nyttan med att vaccinera sig är mycket större än risken för att drabbas av allvarliga biverkningar. Vi har samlat fakta om de frågor som många undrar över inför sin vaccination mot covid-19.

Till dig som vill veta mer inför din vaccination mot covid-19

Effektiva vacciner

De vacciner mot covid-19 som är godkända och används i Sverige har genomgått stränga krav för ett godkännande. För att de ska bli godkända behöver vaccinerna även skydda effektivt mot allvarlig sjukdom.
Vilken typ av vaccin du får avgörs av din ålder. Du kan inte välja vilket vaccin du ska få.

Nu är en fjärdedel av alla människor i hela världen vaccinerade med två doser.

Om vaccinerna mot covid-19

Individuell bedömning kan behövas

Innan vaccinationen får du fylla i en hälsodeklaration. I särskilda fall kan vaccinationen behöva diskuteras med behandlande läkare.

Hälsodeklaration – vaccination mot covid-19

Mer information riktad till olika grupper