Covid-19 är en ny och mycket smittsam sjukdom som kan orsaka allvarlig sjukdom och död, framför allt hos äldre personer. De vacciner som är godkända mot covid-19, skyddar effektivt mot allvarlig sjukdom.

I Sverige är vaccinationen mot covid-19 frivillig och kostnadsfri för alla som vill vaccinera sig mot sjukdomen.

Vaccin skapar ett skydd mot allvarlig sjukdom

Efter en vaccination bygger kroppens immunförsvar upp ett skydd mot covid-19. Det är inte säkert att alla som vaccineras får ett heltäckande skydd, men blir du sjuk får du med största sannolikhet en lindrigare form av sjukdomen. Detta gäller för alla vacciner, inte bara de mot covid-19.

Genom att vaccinera dig kan du skydda både dig själv och andra. Om du inte blir sjuk, minskar även risken att du smittar andra. Det i sin tur minskar smittspridningen i hela samhället på sikt.

Vem erbjuds vaccination?

Alla personer som är 12 år och äldre rekommenderas vaccination mot covid-19. Just nu pågår vaccination för alla som är födda 2005 eller tidigare. Från den 11 oktober 2021 kommer de barn som är 12 år och äldre att erbjudas vaccination.

Kan jag välja vilket vaccin jag får?

Alla vacciner som är godkända mot covid-19 skyddar effektivt mot sjukdom. Men det finns en begränsad tillgång på olika vacciner och därför finns det ingen möjlighet för dig att välja vilket vaccin du får mot covid-19. Vissa allergier, sjukdomar och ålder kan också påverka vilken typ av vaccin du får. Om du väljer att inte vaccinera dig med det vaccin du erbjuds, kan du behöva vänta.

Mer om de godkända vaccinerna mot covid-19 som används i Sverige

Du hittar aktuell produktinformation om det vaccin du får på Läkemedelsverkets webbplats. Du kan skriva ut informationen eller läsa direkt på webbplatsen.

Läkemedelsverket: Coronavaccin, vaccin mot coronaviruset (covid‍-‍19)

När och var kan jag vaccinera mig?

Det är din region som ansvarar för att utföra vaccinationerna mot covid-19. På 1177 Vårdguiden finns svar på de vanligaste frågorna om vaccinationerna, till exempel: Vem kan vaccinera sig i min region just nu? Kan jag boka tid och hur gör jag då? Hur går vaccinationen till?

Varje region arbetar för att alla som vill ta vaccinet ska kunna göra det i turordning enligt de rekommendationer för prioritetsordning som har tagits fram.

Rekommendationer om prioritetsordning för vaccination mot covid-19

Leveranserna av vacciner kommer till Sverige i omgångar. Det påverkar hur mycket vaccin varje region får och när vaccinationerna av olika grupper kan genomföras. Välj din region på 1177.se så du ser vad som gäller just nu i din region.

Individuell bedömning kan behövas

Innan vaccinationen får du fylla i en hälsodeklaration. Beroende på vaccinet och den enskilda individens grundproblematik, kan vaccinationen i särskilda fall behöva diskuteras med behandlande läkare.

Hälsodeklaration – vaccination mot covid-19

Mer information riktad till olika grupper