Covid-19 är en ny och mycket smittsam sjukdom som kan orsaka allvarlig sjukdom och död, framför allt hos äldre personer. De vacciner som är godkända mot covid-19, skyddar effektivt mot allvarlig sjukdom.

I Sverige är vaccinationen mot covid-19 frivillig och kostnadsfri för alla som vill vaccinera sig mot sjukdomen.

Vaccin skapar ett skydd mot allvarlig sjukdom

Efter en vaccination bygger kroppens immunförsvar upp ett skydd mot covid-19. Det är inte säkert att alla som vaccineras får ett heltäckande skydd, men blir du sjuk får du med största sannolikhet en lindrigare form av sjukdomen. Detta gäller för alla vacciner, inte bara de mot covid-19.

Genom att vaccinera dig kan du skydda både dig själv och andra. Om du inte blir sjuk, minskar även risken att du smittar andra. Det i sin tur minskar smittspridningen i hela samhället på sikt.

Vem erbjuds vaccination?

Vaccinationen mot covid-19 erbjuds till personer som är 18 år och äldre. De som löper störst risk att bli allvarligt sjuka erbjuds vaccinet först.

Risken för att du ska bli allvarligt sjuk i covid-19 ökar ju äldre du är, framför allt om du är 65 år eller äldre. Dessutom kan personer med vissa sjukdomar ha en högre risk än andra att drabbas av allvarlig covid-19, oavsett ålder.

Vaccinationen mot covid-19 erbjuds inte till personer som är 17 år eller yngre men läget kan ändras allt eftersom kunskapen ökar. Beroende på vaccinet och den enskilda individens grundproblematik, kan en vaccination i särskilda fall diskuteras med behandlande läkare.

Läs gärna mer om våra rekommendationer för vilka grupper som behöver vaccin först.

Kan jag välja vilket vaccin jag får?

Alla vacciner som är godkända mot covid-19 skyddar effektivt mot sjukdom hos personer som är 18 år och äldre. Men det finns en begränsad tillgång på olika vacciner och därför finns det ingen möjlighet för dig att välja vilket vaccin du får mot covid-19. Vissa allergier, sjukdomar och ålder kan också påverka vilken typ av vaccin du får. Om du väljer att inte vaccinera dig med det vaccin du erbjuds, kan du behöva vänta.

Läs mer om de olika godkända vaccinerna mot covid-19 som används i Sverige.

Du hittar aktuell produktinformation om det vaccin du får på Läkemedelsverkets webbplats. Du kan skriva ut informationen eller läsa direkt på webbplatsen.

När och var kan jag vaccinera mig?

Det är din region som ansvarar för att utföra vaccinationerna mot covid-19. På 1177 Vårdguiden finns svar på de vanligaste frågorna om vaccinationerna, till exempel: Vem kan vaccinera sig i min region just nu? Kan jag boka tid och hur gör jag då? Hur går vaccinationen till?

Varje region arbetar för att alla som vill ta vaccinet ska kunna göra det i turordning enligt de rekommendationer för prioritetsordning som har tagits fram. Leveranserna av vacciner kommer till Sverige i omgångar. Det påverkar hur mycket vaccin varje region får och när vaccinationerna av olika grupper kan genomföras. Välj din region på 1177.se så du ser vad som gäller just nu i din region.

Individuell bedömning kan behövas

Innan vaccinationen får du fylla i en hälsodeklaration. Beroende på vaccinet och den enskilda individens grundproblematik, kan vaccinationen i särskilda fall behöva diskuteras med behandlande läkare.

Mer information riktad till olika grupper

Varför vaccinerar vi oss mot covid-19?