Gravida och vaccination mot covid-19

Lyssna

Alla gravida rekommenderas vaccination mot covid-19. Det finns inget som tyder på att en vaccination under graviditeten påverkar den gravida eller fostret negativt. Här kan du som är gravid läsa mer om vaccinationen mot covid-19.

De flesta som blir sjuka i covid-19 får milda sjukdomssymtom och behöver inte söka vård. Men en luftvägsinfektion som covid-19 kan bli allvarlig och innebära risker för gravida, särskilt i slutet av graviditeten.

Studier visar att gravida har en något högre risk för att bli allvarligt sjuka i covid-19. Socialstyrelsen bedömer att allvarlig covid-19 under senare delen av graviditeten ökar risken för tidig förlossning. Därför räknas gravida efter vecka 20 som en riskgrupp.

Forskning har visat på en mycket sällsynt men allvarlig komplikation där covid-19 kan ge skador på moderkakan. I några fall har skadorna lett till fosterdöd. Allt tyder på att vaccination mot covid-19 skyddar även mot denna sällsynta komplikation och hittills finns inga rapporter att gravida som vaccinerat sig mot covid-19 drabbats.

Alla gravida rekommenderas vaccination

Du som är gravid kan vaccinera dig mot covid-19 under hela graviditeten.

Det är praxis i Sverige att inte vaccinera gravida under den tidiga graviditeten, även om vaccinerna inte medför några faktiska risker för gravida. Behovet av skydd mot covid-19 bedöms också som störst i den senare delen av graviditeten. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att vaccinationen görs efter graviditetsvecka 12. Om det finns medicinska skäl för att göra en annan bedömning, kan tidig vaccination mot covid-19 ändå bedömas vara lämplig, t.ex. om den som är gravid har någon ytterligare riskfaktor såsom diabetes eller högt blodtryck.

Har du påbörjat din vaccination innan du blev gravid, eller visste om att du var gravid, rekommenderar vi att du tar den andra dosen med rekommenderat tidsintervall oavsett när den infaller.

Du som redan har haft covid-19 får ett bättre skydd under längre tid om du vaccinerar dig. Data visar att barn under sex månaders ålder kan vara skyddade från allvarlig sjukdom i covid-19 om mamman har vaccinerats under graviditeten.

Du kan även vaccinera dig mot covid-19 under perioden när du ammar. Vaccinationen ger ett bra skydd mot allvarlig sjukdom, och har ingen negativ påverkan på ditt ammande barn.

Om påfyllnadsdos till gravida

På grund av en risk för allvarlig sjukdom, särskilt i den senare delen av graviditeten, räknas gravida som en riskgrupp. Personer i riskgrupp rekommenderas under perioden 1 mars 2023 till 29 februari 2024 att ha en grundvaccination med tre doser.

De som är grundvaccinerade vid tidpunkten för graviditeten rekommenderas, oavsett tidigare antal påfyllnadsdoser, en ytterligare dos om mer än sex månader förflutit efter senaste dos. Det finns inget hinder för flera doser vaccin mot covid-19 under graviditeten om det skulle vara så att tidpunkten för fler doser, som vid grundvaccination, infaller under graviditeten.

Godkända vacciner till gravida

Vaccinerna Comirnaty (Pfizer-BionTech) och Spikevax (Moderna) som används i Sverige är godkända att ges till gravida under hela graviditeten. Om du är 30 år eller yngre rekommenderas Comirnaty.

Det finns inget som tyder på att vaccinationen mot covid-19 har några negativa effekter på den gravida eller på fostret. Det har inte heller framkommit någon ökad risk för biverkningar för gravida efter en vaccination.

Europeiska läkemedelsverket (EMA) har granskat ett flertal studier om vaccination mot covid-19 där sammanlagt cirka 65 000 gravida deltagit. Granskningen visar ingen ökad risk för komplikationer efter en vaccination mot covid-19 under graviditeten. EMA såg ingen ökad risk för missfall eller för tidig födsel eller någon negativ effekt för det ofödda barnet efter vaccinationen.

En person som är gravid och vaccinerad mot covid-19 har ett lika gott skydd mot sjukdomen som den övriga befolkningen som blivit vaccinerad.

Gravida med ytterligare riskfaktorer

Vissa gravida har en sjukdom eller ett tillstånd som kan innebära en ökad risk för allvarlig sjukdom i covid-19 under graviditeten. Socialstyrelsen har listat riskfaktorer som till exempel fetma, högt blodtryck, diabetes och ålder över 35 år. För dessa personer kan en vaccination vara aktuell även före graviditetsvecka 12. Detta bör man rådgöra med sin barnmorska eller läkare om.

Information till riskgrupper om covid-19

Om du inte är vaccinerad

Om du inte har vaccinerat dig mot covid-19 än, bör du göra det så snart du kan. Då får du ett så bra skydd som möjligt mot sjukdomen under slutet av graviditeten. Ovaccinerade som tillhör en medicinsk riskgrupp löper större risk för att bli allvarligt sjuka i covid-19.

Vaccinationsstatus tas med i individuell riskbedömning

Gravida arbetstagare kan fortsätta arbeta under graviditeten, även med vård av covid-19-patienter, om inte den individuella riskbedömningen visar annat. En individuell riskbedömning ska alltid göras enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om gravida och ammande arbetstagare. Vaccinationsstatus hos den gravida är en faktor som tas med i den individuella riskbedömningen.

Graviditet och amning (Arbetsmiljöverket.se)

Frågor och svar om graviditetspenning med anledning av covid-19 finns på Försäkringskassans hemsida: Coronaviruset – det här gäller (Försäkringskassan.se)

Allmänna råd till enskilda och arbetsgivare: Gällande åtgärder mot covid-19

Läs mer