Vaccinationen skyddar både dig själv och andra

Covid-19 är en ny och smittsam sjukdom som kan orsaka allvarlig sjukdom och död, framför allt hos äldre personer. De vacciner som är godkända mot covid-19 skyddar effektivt mot allvarlig sjukdom.

Efter en vaccination bygger kroppens immunförsvar upp ett skydd mot covid-19. Men inget vaccin skyddar till hundra procent. Detta gäller för alla vacciner, inte bara de mot covid-19. Om du ändå skulle bli sjuk efter vaccinationen, får du med största sannolikhet en lindrigare form av covid-19.

Vaccinationen mot covid-19 är frivillig, men genom att vaccinera dig kan du skydda både dig själv och andra. Om du inte blir sjuk, minskar även risken att du smittar andra. Det i sin tur minskar smittspridningen i hela samhället på sikt.

Alla godkända vacciner är effektiva

I Sverige och övriga EU har hittills fyra vacciner mot covid-19 godkänts: Comirnaty från Pfizer/BioNTech, Spikevax från Moderna, Vaxzevria från AstraZeneca och Covid-19 Vaccine Janssen från Janssen-Cilag. De första tre vaccinerna har levererats till Sverige och börjat användas. Janssens vaccin har däremot pausats. Läs mer om varför Janssens vaccin pausats för användning.

Vilken typ av vaccin du får avgörs av tillgången till vaccin, din ålder och om du har någon allergi eller sjukdom. Det går därför inte att välja vilket vaccin du får.

Samtliga vacciner mot covid-19 ger ett bra skydd mot allvarlig sjukdom efter dos 1. Detta skydd behöver förstärkas och förlängas av en andra dos för de godkända vaccinerna.

Tidpunkten för dos 2 skiljer sig åt mellan de olika vaccinerna. Det är viktigt att dos 2 ges i rätt tid så att påfyllnadseffekten blir optimal och att skyddet från dos 1 fortsätter finnas kvar.

Dosintervall

Tidpunkten för dos 2 skiljer sig åt mellan de olika vaccinerna. Det är viktigt att dos 2 ges i rätt tid så att påfyllnadseffekten blir optimal och att skyddet från dos 1 fortsätter finnas kvar.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar ett förlängt intervall för de godkända vaccinen, jämfört med vad som anges i vaccinernas produktinformation. Vi har en hög smittspridning idag och det är viktigt att så många som möjligt får ett bra skydd mot allvarlig sjukdom i covid-19. Ett förlängt intervall bidrar till att fler kan vaccineras med dos 1 snabbt. Detta bidrar att fler vaccinerade har minskad risk för sjukdom och därmed även till att minska smittspridningen.

Effekten av dos 1 försvinner inte utan det går bra att vänta med den andra dosen enligt rekommendationen. Effekten av dos 2 påverkas inte heller. Den andra dosen är mycket viktig för att förstärka och förlänga skyddet och man bör se till att ta den andra dosen på utsatt tid. Fullt och långvarigt skydd fås först efter dos 2.

  • Pfizers vaccin Comirnaty är ett mRNA-vaccin som är godkänt från 12 år. Folkhälsomyndigheten rekommenderar det för personer som är 18 år äldre. Detta vaccin ska ges med 3 veckors intervall enligt produktresumén men i nuläget bör doserna ges med 7 veckors intervall. Man behöver inte börja om eller ge någon extra dos om det går lite längre tid än sju veckor mellan den första och den andra dosen..
  • Modernas vaccin Spikevax är ett mRNA-vaccin som är godkänt från 18 år. Folkhälsomyndigheten rekommenderar det för personer som är 18 år äldre. Detta vaccin ska ges med 4 veckors intervall enligt produktresumén men i nuläget bör doserna ges med 7 veckors intervall. Man behöver inte börja om eller ge någon extra dos om det går lite längre tid än sju veckor mellan den första och den andra dosen.
  • AstraZenecas vaccin Vaxzevria är ett godkänt vektorvaccin och rekommenderat för personer som är 65 år och äldre (födelseår 1956). Vaccinet kan ges med 4–12 veckors mellanrum, men då dos 1 ger en så god effekt blir vaccinets effekt efter dos 2 bättre om man väljer intervallet 6-12 veckor, varför Folkhälsomyndigheten rekommenderar detta.
Tabell 1. Övergripande information om de godkända vaccinerna i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Info om vaccinetComirnaty
(Pfizer)
Spikevax
(Moderna)
Vaxzevria
(AstraZeneca)
Vaccintyp mRNA mRNA vektor
Målgrupp, ålder 18 år och äldre 18 år och äldre 65 år och äldre (födelseår 1956)
Doser: antal och intervall 2 doser med 3-7 veckors mellanrum 2 doser med 4-7 veckors mellanrum 2 doser med 6-12 veckors mellanrum
Skydd mot allvarlig sjukdom 3 veckor efter dos 1 3 veckor efter dos 1 3 veckor efter dos 1
Förstärkt skydd efter dos 2 2 veckor efter dos 2 2 veckor efter dos 2 2 veckor efter dos 2
Möjliga biverkningar Feber, allmän sjukdomskänsla, läs mer nedan Feber, allmän sjukdomskänsla, läs mer nedan Feber, allmän sjukdomskänsla, läs mer nedan

Normalt med milda biverkningar

Alla läkemedel kan ge biverkningar och det gäller även vacciner. Vaccinerna mot covid-19 ger ungefär samma typ av biverkningar som andra vacciner. Biverkningarna är oftast milda och går över inom en dag.

De vanligaste biverkningarna vid vaccinationen är lokala biverkningar på injektionsstället (ömhet, svullnad, rodnad) men även muskelvärk, feber, huvudvärk och sjukdomskänsla. Dessa är naturliga reaktioner från kroppens immunförsvar.

Allvarliga biverkningar är mycket ovanliga, men om allvarliga symtom uppkommer efter vaccination skall den vaccinerade kontakta 1177 eller söka vård direkt.

Det finns en liten risk för en mycket sällsynt kombination av blödningar i kombination med blodpropp. Den visar sig vanligtvis på ett eller flera ställen i kroppen med kraftiga symtom inom tre veckor efter vaccination. Det är därför viktigt att vara uppmärksamma på följande symptom: flera, nya och större blåmärken och/eller flera punktformade blödningar på huden eller t.ex. i munnen, långvarig näsblödning som är svår att stoppa, svullnad, rodnad eller tydlig ömhet i ben eller arm (inte kring injektionsstället), kraftig huvudvärk, dimsyn, kraftig buksmärta, plötslig andnöd och/eller bröstsmärta. Kontakta sjukvården och berätta att du vaccinerat dig mot covid-19 om du får något eller några av dessa symtom.

Du kan läsa mer på Läkemedelsverkets webbplats.

Läkemedelsverket följer upp säkerheten och effekten av de vacciner som används i Sverige. Du kan själv anmäla misstänkta biverkningar på Läkemedelsverkets webbplats.

Om du mår dåligt efter vaccinationen

Om du mår dåligt eller känner dig orolig efter vaccinationen ska du kontakta vården så att dina symtom kan utredas, oavsett om de kan kopplas till vaccinationen eller inte. Glöm inte att berätta att du nyligen vaccinerat dig mot covid-19. Du kan även kontakta 1177 Vårdguiden. Känner du dig akut sjuk ska du ringa 112.

Vi behöver fortsätta skydda varandra

De allmänna råd och rekommendationer som gäller under pandemin kommer ändras när smittspridningen i samhället minskar och vi vet mer om hur vaccinet skyddar mot smittspridningen. Tills vidare behöver vi fortsätta att följa de råd och rekommendationer som finns för att bromsa smittan, även när vaccinet mot covid-19 finns tillgängligt. Vaccinationerna är inte hela lösningen.

Håll dig uppdaterad

Vaccinernas effekt och säkerhet utvärderas löpande i hela världen och ny faktagranskad kunskap presenteras kontinuerligt på Folkhälsomyndighetens, Läkemedelsverkets och Socialstyrelsens webbplatser samt på 1177.se.

Regionerna ansvarar

Regionerna ansvarar för det praktiska utförandet av vaccinationerna. Du kan läsa mer på 1177 Vårdguiden om vem som får vaccinera sig just nu i din region. Välj region högst upp på sidan för att få rätt information.

1177 Vårdguiden