Vaccinationen skyddar både dig själv och andra

Covid-19 är en ny och smittsam sjukdom som kan orsaka allvarlig sjukdom och död, framför allt hos äldre personer. De vacciner som är godkända mot covid-19 skyddar effektivt mot allvarlig sjukdom.

Efter en vaccination bygger kroppens immunförsvar upp ett skydd mot covid-19. Men inget vaccin skyddar till hundra procent. Detta gäller för alla vacciner, inte bara de mot covid-19. Om du ändå skulle bli sjuk efter vaccinationen, får du med största sannolikhet en lindrigare form av covid-19.

Vaccinationen mot covid-19 är frivillig, men genom att vaccinera dig kan du skydda både dig själv och andra. Om du inte blir sjuk, minskar även risken att du smittar andra. Det i sin tur minskar smittspridningen i hela samhället på sikt.

Alla godkända vacciner är effektiva

I Sverige och övriga EU har hittills fyra vacciner mot covid-19 godkänts: Comirnaty från Pfizer/BioNTech, Spikevax från Moderna, Vaxzevria från AstraZeneca och Covid-19 Vaccine Janssen från Janssen-Cilag. Comirnaty och Spikevax är de vaccin som används i Sverige. Vaxzevria från AstraZeneca och Vaccine Janssen från Janssen-Cilag används inte längre i det svenska vaccinationsprogrammet. Vilken typ av vaccin du får avgörs av din ålder. Det går därför inte att välja vilket vaccin du får.

Samtliga vacciner mot covid-19 ger ett bra skydd mot allvarlig sjukdom efter dos 1. Detta skydd behöver förstärkas och förlängas av en andra dos för de godkända vaccinerna.

Vaccinerna ska vara säkra

Vaccinerna som används i Sverige är säkra. Läkemedelsverket följer upp säkerheten och effekten av de vacciner som används i Sverige.

Du kan själv anmäla misstänkta biverkningar på Läkemedelsverkets webbplats: Rapportera misstänkt biverkning hos människa.

Comirnaty används till personer födda 1991 och senare

Folkhälsomyndigheten rekommenderar Pfizer/BioNTechs vaccin mot covid-19, Comirnaty, till alla födda 1991 och senare. Personer i åldersgruppen som har fått en dos av Modernas vaccin Spikevax, ska vaccineras med en andra dos Comirnaty. Det är viktigt att dessa personer ges en andra dos för att de ska få ett gott skydd mot svår sjukdom.

Beslutet att Modernas vaccin Spikevax inte ska användas till personer som är födda 1991 och senare kvarstår. Beslutet är fattat mot bakgrund av signaler om ökad risk för hjärtmuskelinflammation (myokardit) och/eller hjärtsäcksinflammation (perikardit) efter vaccination med Spikevax hos unga personer. Den ökade risken finns upp till fyra veckor efter vaccinationstillfället. Det är dock vanligast inom två veckor från vaccinationstillfället.

Symtom att vara vaksam på inom fyra veckor efter vaccination

Normalt med milda biverkningar

Alla läkemedel kan ge biverkningar och det gäller även vacciner. Vaccinerna mot covid-19 ger ungefär samma typ av biverkningar som andra vacciner. Biverkningarna är oftast milda och går över inom en dag.

De vanligaste biverkningarna vid vaccinationen är lokala biverkningar på injektionsstället (ömhet, svullnad, rodnad) men även muskelvärk, feber, huvudvärk och sjukdomskänsla. Dessa är naturliga reaktioner från kroppens immunförsvar.

Ovanligt med allvarliga biverkningar

Allvarliga biverkningar är mycket ovanliga, men om allvarliga symtom uppkommer efter vaccination skall du kontakta 1177 eller söka vård direkt och berätta att du har vaccinerat dig mot covid-19. Sällsynta fall av myokardit (inflammation i hjärtmuskeln) och perikardit (inflammation i hjärtsäcken) har rapporterats efter vaccination med Comirnaty och Spikevax. Det har inträffat främst inom två veckor efter vaccinationen, oftare efter den andra vaccinationen och oftare hos yngre män. Det är viktigt att vara vaksam på symtom man inte känner igen i fyra veckor efter vaccination.

Symtom att vara vaksam på inom fyra veckor efter vaccination är:

  • Trötthet och andfåddhet
  • Oregelbundna hjärtslag och hjärtklappning
  • Feber och värk i kroppen
  • En känsla av tryck eller tyngd över bröstet
  • Högre vilopuls än vanligt.

Kontakta sjukvården och berätta att du vaccinerat dig mot covid-19 om du får något eller några av dessa symtom.

Om du mår dåligt efter vaccinationen

Om du mår dåligt eller känner dig orolig efter vaccinationen ska du kontakta vården så att dina symtom kan utredas, oavsett om de kan kopplas till vaccinationen eller inte. Glöm inte att berätta att du nyligen vaccinerat dig mot covid-19. Du kan även kontakta 1177 Vårdguiden. Känner du dig akut sjuk ska du ringa 112.

Fortsätt skydda dig själv och andra mot covid-19

Alla har ett eget ansvar att förhindra smittspridning. Här på Folkhälsomyndighetens webbplats finns uppdaterad information om vad du ska göra om du får symtom.

Håll dig uppdaterad

Vaccinerna mot covid-19 har använts under en längre tid och många miljoner människor har vaccinerats. Vaccinernas effekt och säkerhet utvärderas löpande i hela världen och ny faktagranskad kunskap presenteras kontinuerligt på Folkhälsomyndighetens, Läkemedelsverkets och Socialstyrelsens webbplatser samt på 1177 Vårdguiden (1177.se).

Regionerna ansvarar

Regionerna ansvarar för det praktiska utförandet av vaccinationerna. Du kan läsa mer på 1177 Vårdguiden om var du kan vaccinera dig i din region. Välj region högst upp på sidan för att få rätt information.

När och hur kan jag boka tid för vaccination mot covid-19?

Besök webbplatsen 1177 Vårdguiden.