Covid-19 är en smittsam sjukdom som kan orsaka allvarlig sjukdom och död, framför allt hos äldre personer och personer med riskfaktorer.

Alla godkända vacciner är effektiva

I Sverige rekommenderas vaccination mot covid-19 med mRNA-vaccinerna Comirnaty och Spikevax eller det proteinbaserade vaccinet Nuvaxovid. Alla tre vaccinerna är effektiva och skyddar mot svår sjukdom.

Läs mer: Fakta om olika typer av vacciner

Vaccinationen skyddar mot svår sjukdom

Efter en vaccination bygger kroppens immunförsvar upp ett skydd mot covid-19. Men inget vaccin skyddar till hundra procent. Detta gäller för alla vacciner, inte bara dem mot covid-19. Om du som är vaccinerad blir sjuk i covid-19 får du oftast bara en lindrig sjukdom.

Vaccinationen behövs även om du varit sjuk

Har du varit sjuk i covid-19 kan du under en tid ha ett visst skydd mot att bli sjuk igen. Men vaccinationen ger ett säkrare och mer stabilt skydd mot att bli sjuk igen. Även om du har haft covid-19 efter din vaccination bör du därför ta påfyllnadsdosen. Den gör att du har mycket mindre risk att bli allvarligt sjuk.

Vaccinationen mot covid-19 gör skillnad

Vaccinerna är säkra

De vacciner mot covid-19 som är godkända och används i Sverige har genomgått stränga säkerhetstester för att få ett godkännande.

Covid-19-vaccinerna har, liksom alla läkemedel och vacciner, gått igenom en ytterst noggrann testprocess i flera steg, inklusive stora kliniska prövningar som involverar tiotusentals människor. Denna process är specifikt utformad för att identifiera möjliga säkerhetsproblem.

Läkemedelsverket följer även efter godkännandet upp säkerheten och effekten av de vacciner som används i Sverige. Du hittar aktuell produktinformation om vaccinerna på Läkemedelsverkets webbplats:

Coronavaccin, vaccin mot coronaviruset (covid-19) (Läkemedelsverket.se)

I dag har miljarder människor vaccinerat sig med de godkända vaccinerna mot covid-19. Det är ytterst få allvarliga biverkningar som har rapporterats in till de olika nationella myndigheterna. Dessutom har många studier följt upp och sammanställt fakta om vaccinationerna. Allt sammantaget visar de att vaccinerna mot covid-19 är säkra.

Du kan läsa mer om vacciner och säkerhet på Världshälsoorganisationen WHO:s webbplats (på engelska och flera andra språk):

Safety of COVID-19 Vaccines (who.int)

Normalt med milda biverkningar

Alla läkemedel kan ge biverkningar och det gäller även vacciner. Vaccinerna mot covid-19 ger ungefär samma typ av biverkningar som andra vacciner. Biverkningarna är oftast milda och går över inom en dag.

De vanligaste biverkningarna vid vaccinationen är lokala biverkningar på injektionsstället (ömhet, svullnad, rodnad) men även muskelvärk, feber, huvudvärk och sjukdomskänsla. Dessa är naturliga reaktioner från kroppens immunförsvar.

Ovanligt med allvarliga biverkningar

Allvarliga biverkningar är mycket ovanliga. Om du får allvarliga symtom, eller nya symtom som du inte känner igen, ska du kontakta vården och berätta att du har vaccinerat dig mot covid-19.

Sällsynta fall av myokardit (inflammation i hjärtmuskeln) och perikardit (inflammation i hjärtsäcken) har rapporterats efter vaccination med Comirnaty och Spikevax. Det har inträffat främst inom två veckor efter vaccinationen, oftare efter den andra vaccinationen och oftare hos yngre män. Det är viktigt att vara vaksam på symtom man inte känner igen i två veckor efter vaccinationen.

Symtom att vara vaksam på inom två veckor efter vaccination är:

  • trötthet och andfåddhet
  • oregelbundna hjärtslag och hjärtklappning
  • feber och värk i kroppen
  • en känsla av tryck eller tyngd över bröstet.

Läkemedelsverket följer upp säkerheten och effekten av de vacciner som används i Sverige. Du kan själv anmäla misstänkta biverkningar på Läkemedelsverkets webbplats:

Rapportera misstänkt biverkning hos människa (Läkemedelsverket.se)

Om du mår dåligt efter vaccinationen

Om du mår dåligt eller känner dig orolig efter vaccinationen ska du kontakta vården så att dina symtom kan utredas, oavsett om de kan kopplas till vaccinationen eller inte. Glöm inte att berätta att du nyligen vaccinerat dig mot covid-19. Du kan även kontakta 1177 Vårdguiden. Känner du dig akut sjuk ska du ringa 112.