Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA (European Medicines Agency) gör grundliga bedömningar av vaccinernas effekt och säkerhet. Det ställs höga krav på vaccinernas säkerhet för att de ska godkännas, en process som vanligtvis tar flera år. Men på grund av pandemins påverkan på vår hälsa och samhället i stort, har det investerats stora resurser och pengar i vaccinutvecklingen. Detta har gjort det möjligt att ta fram säkra och effektiva vacciner mot covid-19 snabbare än vanligt samtidigt som de genomgått de utvecklingssteg och tester som krävs för ett godkännande.

Sverige samarbetar med EU kring vaccin mot covid-19

Sverige är en del av det europeiska läkemedelssamarbetet. Regeringen har beslutat att Sverige ska delta i den gemensamma upphandlingen av vacciner för alla EU:s medlemsstater. Tillsammans med de andra länderna i Europa anstränger vi oss för att bidra till utveckling av vacciner mot covid-19, utan att göra avkall på stränga krav på kvalitet, effekt och säkerhet.

Vem godkänner vaccin mot covid-19

EU-kommissionen godkänner vaccin mot covid-19 för användning inom EU utifrån europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s bedömning, på samma sätt som gäller för andra vacciner eller läkemedel. Godkännandet kan gälla olika grupper i befolkningen, beroende på EMA:s bedömning av effekt och säkerhet. Läkemedelsverket klargör för berörda aktörer i Sverige hur vaccinet ska användas. Folkhälsomyndigheten tar i samråd med andra myndigheter fram rekommendationer för i vilken ordning som olika grupper och personer i befolkningen ska prioriteras när vaccinerna först blir tillgängliga.

Från virus till vaccinering

Hur testas vaccin mot covid-19?

Läs mer