Pandemin är inte över och covid-19 sprids fortfarande, främst är det ovaccinerade personer som blir svårt sjuka. För att kunna leva med pandemin måste vi ha en så hög vaccinationstäckning som möjligt, både i Sverige och i övriga världen. Nya virusvarianter utvecklas lättare i länder där färre är vaccinerade och de sprids sedan vidare. Det är viktigt att vaccinera sig mot covid-19.

I Sverige är vaccinationen mot covid-19 frivillig och gratis.

Därför är vaccinationen viktig

Du som inte har vaccinerat dig mot covid-19 rekommenderas att göra det för att få ett gott skydd mot att bli allvarligt sjuk. Även om du har haft covid-19 bör du vaccinera dig för att få ett säkrare skydd mot att smittas av nya varianter av coronaviruset.

Det är viktigt att ta de påfyllnadsdoser som erbjuds för att fortsätta ha ett gott skydd mot sjukdom.

Vaccinationen mot covid-19 räddar liv

Det är framför allt personer som inte har vaccinerat sig mot covid-19 som blir svårt sjuka. Äldre har större risk att drabbas av svår covid-19, men även yngre personer kan bli allvarligt sjuka och dö. Covid-19 kan även ge besvär som varar länge.

Inget vaccin skyddar till hundra procent, men om du blir smittad efter vaccinationen får du med stor sannolikhet en mild sjukdom.

Vaccinationen ger ett bättre skydd än sjukdomen

Vaccinerna är läkemedel som bygger upp immunförsvaret mot covid-19 utan att man behöver bli sjuk för att bygga upp ett skydd och utsätta sig för de risker som sjukdomen innebär. Vaccinationen mot covid-19 är till för att man ska slippa bli sjuk och för att få ett långvarigt skydd på ett säkert och kontrollerat sätt.

Den som har varit sjuk kan under en tid ha ett visst skydd mot att bli sjuk igen. Men vaccinationen ger ett säkrare och mer stabilt skydd mot sjukdomen.

Praktisk information om vaccination

I Sverige erbjuds alla som är 18 år och äldre gratis vaccination mot covid-19. Även personer som söker asyl och personer som är i Sverige utan tillstånd erbjuds gratis vaccination mot covid-19.

Om vaccination av personer utan svensk id-handling: Alla i Sverige erbjuds vaccin mot covid-19

Inför din vaccination

Det är regionerna som ansvarar för vaccinationen mot covid-19. På webbplatsen 1177 Vårdguiden finns information om när och var du kan vaccinera dig i din region. Innan vaccinationen får du fylla i en hälsodeklaration som lämnas till den som utför vaccinationen.

Så går vaccinationen till

Du ska känna dig helt frisk vid vaccinationstillfället. En sjuksköterska ger dig vaccinet med hjälp av en spruta i överarmen.

Mer om vilka vaccinerna som används i Sverige

När du har fått sprutan bör du vänta 15 minuter i lokalerna där du har vaccinerat dig, för att känna efter att du mår bra.

Efter vaccinationen

Det är vanligt med milda biverkningar efter vaccinationen, till exempel ont i armen efter sprutan, trötthet, lätt feber eller huvudvärk. Det är en normal reaktion från kroppens immunförsvar och går oftast över efter en dag.

Allvarliga biverkningar är mycket ovanliga. Men om du får allvarliga symtom efter vaccinationen, eller nya symtom du inte känner igen, ska du kontakta vården och berätta att du har vaccinerat dig mot covid-19.

Mer om vaccinets biverkningar