Leverans,
månad/år
AstraZenecaCurevacJanssenModernaPfizer/BioNTechTotal summa per månad
Dec 2020 87 750 87 750
Jan 2021 10 800 311 000 321 800
Feb 2021 193 000 46 800 423 500 663 300
Mars 2021 542 000 193 000 656 000 1 391 000
April 2021 1 295 000 50 000 229 167 291 000 1 500 000 3 365 167
Maj 2021 1 517 000 200 000 458 000 291 000 1 500 000 3 988 000
Juni 2021 2 022 000 1 003 000 687 500 291 000 1 500 000 5 503 500
Juli/Sept 2021 2 900 000 1 140 000 2 700 000 2 940 000 3 900 000 13 580 000
(3 månader)
  • Siffrorna är avrundade.
  • Curevac och Janssen vaccin är inte godkända av EU i nuläget. Prognosen ovan bygger på preliminär tidsplan för eventuellt godkännande.
  • Tabellen uppdateras på fredagar.