I Sverige har cirka 85 procent av alla personer över 12 år fått minst två doser vaccin mot covid-19 och 65 procent av alla över 18 år har fått minst tre doser (maj 2022). Nu pågår vaccinationerna med påfyllnadsdoser till alla över 65 år för att ytterligare stärka skyddet mot allvarlig sjukdom i covid-19. Det vi kan se är att vaccinationerna bidrar till minskad allvarlig sjukdom och död i covid-19.

Vaccinationerna mot covid-19 räddar många liv

I Sverige började covid-19 spridas i mars 2020, och framför allt många äldre personer blev sjuka och avled under våren 2020.

Ett knappt år senare, den 27 december 2020, startade vaccinationsinsatsen mot covid-19. Vaccinationerna påbörjades när den andra vågen med smittspridning i Sverige var som högst. Därefter har dödligheten minskat betydligt och följer inte längre kurvan för antalet smittade. Det är tydligt att vaccinationerna gör skillnad och är avgörande för att minska antalet personer som dör i covid-19. Se animationen nedan som beskriver utvecklingen.

Vaccination gör skillnad

Nedladdning: Ladda ner filmen Vaccination gör skillnad i mp4-format

Vaccinerade har mindre risk att bli allvarligt sjuka

När man jämför den ovaccinerade gruppen i befolkningen med den vaccinerade gruppen, är risken för att bli allvarligt sjuk i covid-19 och behöva vårdas på sjukhus mycket större för ovaccinerade personer. Det visar hur viktigt det är med vaccinationen mot covid-19.

Bild. Antal sjukhusvårdade personer per 100 000 invånare äldre än 12 år. Källa: Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen.

Förklaring finns i texten.

Bilden visar en jämförelse mellan vaccinerade och ovaccinerade covid-19-patienter som blivit inlagda på sjukhus med hänsyn taget till befolkningsmängd respektive grupp. Uppgifterna omfattar både inlagda patienter på intensivvårdsavdelningar och på övriga vårdavdelningar under tidsperioden 1 november till 26 december 2021. Av 100 000 vaccinerade personer har 15 lagts in på sjukhus. Av 100 000 ovaccinerade har 61 lagts in på sjukhus. Det innebär att det är fyra gånger fler ovaccinerade som är inlagda på sjukhus jämfört med vaccinerade när man relaterar till befolkningsmängden i grupperna.

Läs mer

Påfyllnadsdosen är nödvändig för ett fortsatt gott skydd

De godkända vaccinerna ger ett mycket bra skydd mot allvarlig covid-19. Men denna skyddseffekt är begränsad i tid.

Idag har vi kunskap om att de första två doserna ger ett gott skydd mot allvarlig sjukdom. Men detta kan variera från person till person. Den vaccinerades ålder har visat sig ha stor betydelse för hur länge vaccinet skyddar mot allvarlig sjukdom. Ju högre ålder desto snabbare avtar skyddet.

En första påfyllnadsdos (dos 3) rekommenderas till alla som är 18 år och äldre. Vissa grupper erbjuds även en andra påfyllnadsdos (dos 4). Påfyllnadsdosen minskar risken för både lindrig och allvarlig sjukdom. Om man tar en påfyllnadsdos bibehåller man ett högt skydd mot allvarlig sjukdom och död vilket även gäller omikronvarianten.

Läs mer: Påfyllnadsdoser rekommenderas till alla över 18 år

När och hur kan jag boka tid för vaccination mot covid-19?

Mer på 1177.se