Det är naturligt att ha frågor inför en vaccination man inte tagit förut. Här har vi samlat information till dig som fortfarande känner oro eller är tveksam inför vaccinationen mot covid-19. Via länkar hittar du mer fakta och material, även på andra språk.

Vänta inte med att vaccinera dig mot covid-19

Vaccinerna som används i Sverige är säkra och väl beprövade. Vi vet att vaccinationerna skyddar effektivt mot allvarlig sjukdom. Även du som redan har haft covid-19 får ett bättre skydd under längre tid om du vaccinerar dig. Inget vaccin skyddar alla till hundra procent. Därför är det förväntat att vissa som blivit vaccinerade ändå får covid-19. Några kan också bli smittsamma utan att ha symtom. Det gäller alla vacciner och inte bara de mot covid-19. Om du som är vaccinerad blir sjuk i covid-19 får du oftast bara en lindrig sjukdom.

Se filmen: Alla kan drabbas och alla behöver ta vaccin

Covid-19 är en allvarlig sjukdom

Covid-19 är en allvarlig sjukdom som hittills har orsakat cirka 5,4 miljoner dödsfall i världen, varav cirka 15 300 i Sverige (december 2021). Många fler har blivit allvarligt sjuka och vissa under en lång tid. Vaccinerna mot covid-19 har en hög skyddseffekt mot allvarlig sjukdom och hindrar också att du sprider sjukdomen till andra i din närhet.

Milda biverkningar är en normal reaktion

Det är vanligt med milda biverkningar som ont i armen efter sprutan, trötthet, lätt feber eller huvudvärk efter vaccinationen, det är en normal reaktion från kroppens immunförsvar och går oftast över inom en dag. Allvarliga biverkningar är mycket ovanliga. Om du får allvarliga symptom, eller nya symptom du inte känner igen, ska du kontakta vården och berätta att du har vaccinerat dig mot covid-19.

Hur går vaccinationen mot covid-19 till och vad händer efter vaccinationen?

Mycket ovanligt med allvarliga biverkningar

Läkemedelsverket följer upp säkerheten och effekten av de vacciner som används i Sverige. När signaler om allvarliga biverkningar kommer tas de på största allvar och vaccin kan stoppas tillfälligt i väntan på att data analyseras.

Av 17,8 miljoner vaccindoser givna mot covid-19 i Sverige (januari 2022) har ungefär 91 000 rapporter om misstänkta biverkningar tagits emot. Ungefär 8 750 av de rapporterade misstänkta biverkningarna bedöms som allvarliga. Det är mindre än 0,05 procent av det totala antalet vaccindoser.

Figur. Andel misstänkta allvarliga biverkningar av vaccindoser mot covid-19.

Förklaring finns i texten.

Inrapporterade misstänkta biverkningar - coronavacciner (Läkemedelsverket.se)

Fakta om vaccinernas säkerhet

Vaccinerna mot covid-19 som användas i Sverige uppfyller de krav som ställs på säkerhet och effektivitet. Dessvärre sprids ibland missuppfattningar om vaccinerna mot covid-19 som kan leda till oro. Därför har Läkemedelsverket tagit fram fakta och information som förklarar att de vacciner som används i Sverige är säkra.

Se filmen: Hur fungerar vaccinerna mot covid-19?

Vaccinera dig för att skydda dig själv och andra

Det är cirka 82 procent av alla över 12 år i Sverige som har fått minst två doser vaccin mot covid-19 och cirka 1,3 miljoner har inte vaccinerat sig än (januari 2022). För att minska smittspridningen i samhället så behöver fler vara vaccinerade. Vaccinationen mot covid-19 är gratis och frivillig. Samtidigt har vi alla, enligt den svenska smittskyddslagen, ett ansvar för att hindra spridning av smittsamma sjukdomar. Därför behöver så många som möjligt vaccinera sig. Om alla som kan vaccinerar sig minskar risken för nya utbrott av covid-19.

Vaccinera dig för att kunna återgå till det normala

Vaccinera dig även om du haft covid-19

Du som har haft covid-19 kan ha utvecklat ett visst skydd mot att bli sjuk igen, men det är inte känt exakt hur länge det skyddet varar och det kan skilja mycket mellan olika personer. Därför behöver även du som haft sjukdomen vaccinera dig mot covid-19. Vaccinationen kan ge dig ett bättre skydd under en längre tid och skyddar dig från att bli allvarligt sjuk.

Du som har haft covid-19 bör också vaccinera dig

Filmen finns även på engelska och arabiska.

Vaccinera dig om du är gravid

Gravida rekommenderas vaccination mot covid-19 eftersom det ger ett gott skydd mot allvarlig sjukdom. Covid-19 kan bli så allvarlig att det kan innebära att förlossningen måste tidigareläggas. Ett skydd mot allvarlig sjukdom minskar därmed risken för tidig förlossning. Om du är gravid och vaccinerad mot covid-19, har du ett lika gott skydd som den övriga befolkningen som har blivit vaccinerad.

Du som är gravid rekommenderas att vaccinera dig

Filmen finns även på engelska och arabiska

Mer om covid-19 och vaccination för gravida