Denna sida uppdateras löpande fram till vecka 11

När Sverige nu gått in i en ny fas i pandemin och allmänna åtgärder för att minska smittspridningen upphört, är det särskilt viktigt att nå ut med information om nyttan med vaccination till så många som möjligt. Nationella vaccinationsveckan genomförs vecka 11 (14–20 mars 2022), och vaccinfrågan kommer att uppmärksammas på olika sätt och som en del i det långsiktiga arbetet för en god hälsa för alla.

På denna sida finns material i form av banners, affischer och filmer på olika språk som du fritt kan ladda ner. Det fungerar att antingen skriva ut eller sprida digitalt i era kanaler. Affischer finns även med tomma fält där egen information kan läggas till. Dessutom finns budskap och faktamaterial om vaccinerna och vaccinationen i form av frågor-och-svar och faktablad.

Här är ett förslag till notis för ditt intranät eller informationsblad

Vaccinet är det allra viktigaste verktyget i kampen mot covid-19 och i Sverige har vi med gemensamma krafter nått en hög vaccinationstäckning. Men det är fortfarande mer än en miljon människor över 12 år som inte tagit sin första dos. Därför genomförs nu en nationell vaccinationsvecka i Sverige under vecka 11.

Vi vill bidra till att så många som möjligt har den information och kunskap som behövs för att göra ett genomtänkt val om sin vaccination. Om du inte redan är vaccinerad: ta emot erbjudandet om vaccination för att skydda dig själv och andra.

  • Material att ladda ned till nationella vaccinationsveckan
    På denna sida finns material i form av banners och affischer på olika språk som du fritt kan ladda ner och antingen skriva ut eller sprida digitalt i dina kanaler.
  • Filmer att ladda ner
    Filmer för väntrums-tv och sociala medier för nedladdning.
  • Informationsmaterial
    På den här sidan finns användbar information i arbetet med att nå de personer som ännu inte vaccinerat sig. Vi har samlat viktig information, faktablad och länkar till översatt material.

Bilder på affischer som man kan ladda ned och använda

Vi hoppas att många aktörer i samhället sprider informationen om varför man ska vaccinera sig. Målet är att få fler människor att vaccinera sig. Vaccinet är och kommer även framöver att vara den enskilt viktigaste åtgärden mot covid-19.

Vill du veta mer om hur du kan engagera dig, hör av dig till länsstyrelsen i din region eller till Folkhälsomyndigheten (temavecka@folkhalsomyndigheten.se).

Mer om nationella vaccinationsveckan

Regeringen har gett Folkhälsomyndigheten i uppdrag att genomföra en nationell temavecka för att få fler att vaccinera sig mot covid‑19. Uppdraget genomförs i samverkan med regioner, länsstyrelser och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Under vaccinationsveckan är alla med och bidrar för att fler ska välja att vaccinera sig.

Det finns idag personer som av olika orsaker har en tveksamhet inför vaccination. Vissa har inte nåtts av erbjudandet om vaccination och en del har valt att avstå men alla ska ha den kunskap de behöver för att välja vaccination. Regionerna har god kapacitet att vaccinera – håll utkik efter var och när på 1177.se.