Tillsammans kan vi bromsa smittan!

Det är allas ansvar att hindra spridningen av sjukdomen covid-19.

Åtgärder för att förhindra smittspridning kan t.ex. vara att verksamheten

  1. sätter upp information till medlemmar, personal, kunder och andra besökare,
  2. markerar avstånd på golvet,
  3. möblerar om eller på annat sätt skapar utrymme för att undvika trängsel,
  4. håller digitala möten,
  5. erbjuder möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten och erbjuder handsprit (eller motsvarande handdesinfektionsmedel), samt
  6. undviker att flera personer samlas, särskilt i trånga lokaler.

Råden kommer från Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd HSLF-FS 2020:12. Råden gäller i dagsläget fram till 31 december 2020.

Checklista för evenemang och serveringsställen

Film: Allmänna råd om covid-19 till verksamheter

Alternativ textbeskrivning till filmen (PDF, 133 kB)