OBS att denna checklista enbart handlar om de regelverk som berör vårt smittskydd. Beroende på evenemang och verksamhet kan det även finnas andra regelverk som måste beaktas av den som är ansvarig.

Ordningslagen och gränsen för max 50 personer

Om evenemanget omfattas av ordningslagen är du som ansvarig skyldig att ha tillstånd. Sådant tillstånd söker du hos polisen. På Polismyndighetens webbplats kan du få mer information om vilka evenemang och verksamheter som omfattas av ordningslagen. Där kan du även ansöka om tillstånd.

Vad som omfattas av lagen beror bl.a. på var evenemanget hålls och om det riktar sig till allmänheten. Exempel på evenemang som omfattas är politiska manifestationer, festivaler m.m. Polisen kan svara på mer detaljerade frågor om vilka verksamheter som omfattas: Polisens information om begränsade möjligheter till allmänna sammankomster och tillställningar

Ta alltså först reda på om ditt evenemang behöver tillstånd enligt ordningslagen. Tänk på att vara ute i god tid.

Gäller ordningslagen och gränsen för max 50 personer?

1) Om svaret är ja:

Enligt förordning 2020:114 får max 50 personer delta vid evenemang som omfattas av ordningslagen. Evenemang som äger rum på ett serveringsställe omfattas sedan den 8 oktober dock inte av 50-gränsen. Länsstyrelsen kan besluta om att ett lägre antal ska gälla inom länet. Polisen kan svara på hur man ska räkna antalet deltagare.

Om du inte har tillstånd kan polisen ställa in eller upplösa evenemanget. Du riskerar också att straffas för det.

OBS att i den här situationen gäller även Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:12) om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m. En konsoliderad version av föreskriften finns också. Den innehåller grundföreskriften med ändringar.

Syftet med dessa bestämmelser är att minska smittspridningen. De bygger på smittskyddslagens skyddsplikt som alltid gäller, oavsett om man är sjuk i covid-19 eller inte.

Detta betyder alltså att ordningslagen och Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd gäller samtidigt.

2) Om svaret är nej:

Om ett evenemang inte omfattas av ordningslagen eller äger rum på ett serveringsställe finns det ingen lagstadgad gräns om 50 deltagare för evenemanget. Inget tillstånd enligt ordningslagen behövs och polisen kan inte ingripa på grund av att antalet deltagare är för högt.

Exempel på verksamheter som inte omfattas av ordningslagen är campingar, gästhamnar, bad m.m. Polisen kan svara på frågor om ditt evenemang omfattas eller inte.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:12) gäller dock fortfarande för dessa evenemang. Om föreskrifterna och råden följs kan det vara praktiskt svårt att ha så många deltagare som skulle varit fallet under normala omständigheter.

Delvis olika råd gäller för den som är ansvarig för verksamheten och för deltagare, enligt (HSLF-FS 2020:12).

a) För verksamheter gäller Allmänna råd för verksamheter – sammanfattning

b) För deltagare gäller Allmänna råd för allmänheten – sammanfattning

Om evenemanget eller verksamheten inte omfattas av ordningslagen kan inte Folkhälsomyndigheten eller smittskyddsläkaren godkänna eller underkänna ett specifikt evenemang ur smittskyddsperspektiv. Ansvaret att minimera smittspridningen är då enbart verksamhetens eller arrangörens.

Serveringsställen

För serveringsställen (restauranger, pubar, kaféer m.m.) finns en särskild lagstiftning från och med den 1 juli 2020, lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.

Till denna lag har Folkhälsomyndigheten tagit fram föreskrifter och allmänna råd om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen (HSLF-FS 2020:37).

Reglerna innebär i korthet att serveringsställen måste undvika trängsel och minimera risken för smittspridning genom olika åtgärder. Om reglerna inte följs kan kommunen besluta om förelägganden (t.ex. att den verksamhetsansvarige måste åtgärda trängseln i lokalerna) eller besluta om stängning av serveringsstället.

Reglerna gäller näringsverksamheter som serverar mat och dryck till allmänheten och där förtäring kan ske på stället. Även serveringsställen som inte har tillstånd att servera alkohol omfattas av reglerna.

Exempel på vad som omfattas av reglerna om serveringsställen:

 • restauranger
 • barer
 • pubar
 • diskotek
 • kaféer
 • konditorier
 • kantiner.

Exempel på vad som inte omfattas av reglerna om serveringsställen:

 • ideella organisationer som t.ex. serverar gratis mat och dryck till människor i hemlöshet
 • serveringsställen som saknar sittplatser och bord, t.ex. vissa glasskiosker och food trucks
 • personalrestauranger
 • skolmatsalar.