Folkhälsomyndigheten har beslutat om ett allmänt råd om att den som behöver resa med kollektivtrafiken under de tider på dygnet då risken för trängsel är som störst, klockan 7–9 samt 16–18 vardagar från och med den 7 januari 2021, bör bära munskydd.

Det allmänna rådet omfattar personer födda 2004 och tidigare, det vill säga personer från gymnasieålder och äldre. Det allmänna rådet gäller inte under resor med kollektiva färdmedel där det är möjligt att boka plats.

I första hand är det den enskilda individens ansvar att se till att ha munskydd med sig. Munskydden bör vara kvalitetssäkrade engångsmunskydd (CE-märkta) och bäras och hanteras på rätt sätt.

Kollektivtrafikens företag rekommenderas att se till att resenärerna får information, att rutinerna för städning och renhållning ses över och att munskydd kan tillhandahållas resenärer som saknar eget munskydd.

Rekommendationen omfattar hela landet, även om behovet är störst i storstäderna.

Information

Företagen rekommenderas också att informera sina resenärer om att och under vilka tider munskyddsanvändning rekommenderas. Företagen rekommenderas också att informera om hur munskydd hanteras på rätt sätt, det vill säga att de ska täcka näsa och mun, att de inte ska vidröras med händerna samt hur de bäst tas på och av.

Så använder du engångsmunskydd (Affisch) (finns på flera andra språk)

Avfallshantering

Företagen har redan rutiner för renhållning i kollektivtrafikens vagnar och fordon, samt på och i övriga utrymmen där resenärer passerar, som perronger och hållplatser. Företagen rekommenderas nu att se över rutinerna så att resenärer kan slänga sina använda munskydd, och att inte använda munskydd ligger på marken eller i fordonen på golv och säten. Slängda munskydd ska omhändertas som brännbart avfall.

Tillhandahålla munskydd

Vi rekommenderar de företag som driver kollektivtrafik att erbjuda kvalitetssäkrade engångsmunskydd till de resenärer, födda 2004 och tidigare, som inte har möjlighet att själva införskaffa munskydd. Munskydden behöver finnas tillgängliga så att resenärer kan få tillgång till dem på ett smittsäkert sätt, det vill säga utan att trängsel uppstår.