• Vad innebär kravet på dokumentation?

    Dokumentationen av maxantal, hur beräkningen har gjorts samt vidtagna smittskyddsåtgärder behöver inte ha någon särskild form utöver att den ska vara skriftlig. Den ska också hållas tillgänglig för tillsynsmyndigheterna.

    Uppdaterad: 2021-01-11 15:21