Dessa rekommendationer om covid-19 gäller:

  • Stanna hemma och undvik nära kontakter vid symtom på covid-19.
  • Enskilda rekommenderas att vaccinera sig mot covid-19.
  • Vuxna personer som inte har vaccinerat sig rekommenderas att vidta särskilda försiktighetsåtgärder. Dessa personer bör undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus. De ovaccinerade som tillhör en medicinsk riskgrupp löper större risk för allvarlig sjukdom. Risken för allvarlig sjukdom ökar även i takt med stigande ålder.

Mer om vilka rekommendationer om covid-19 gäller: Skydda dig själv och andra – rekommendationer om covid-19