För allmänna sammankomster och offentliga tillställningar finns särskilda bestämmelser och råd om vaccinationsbevis och andra smittskyddsåtgärder beroende på var och hur evenemanget genomförs. Folkhälsomyndighetens verktyg för riskbedömningar kan oavsett annan reglering, storlek och typ av evenemang användas av arrangören.

Rekommendation om riskbedömning

För evenemang och sammankomster rekommenderas att man i sin planering genomför en riskbedömning i syfte att identifiera eventuella risker för att kunna vidta riskreducerande åtgärder. Rekommendationen om riskbedömning riktar sig till arrangören av evenemanget (se tabell 1 och tabell 2).

Vid alla evenemang bör arrangören vara noga med att informera om att personer med symtom ska avstå deltagande och att information om vad man kan göra för att minska risken för smittspridning på evenemanget finns.

Allmänna åtgärder för att minska smittspridningsrisken

Spridningen av covid-19 sker i första hand vid nära kontakter mellan personer genom små och stora droppar från luftvägarna. När en infekterad person nyser, hostar, talar eller andas ut sprids små droppar till omgivningen. Dessa droppar kan variera i storlek, där vissa snabbt faller ned på marken medan mindre droppar rör sig längre i luften. Smittan kan ta sig in i kroppen både via inandning eller genom att man rör med orena händer i ögon eller på slemhinnor i näsa och mun. Viruset sprids lättare inomhus än utomhus. Hur lång tid kontakten är, har också betydelse för risken för smittspridning liksom om man pratar, sjunger eller hostar. Vid bristfällig ventilation ökar också risken för smittspridning.

Dessa egenskaper medför att vissa aktiviteter är mer riskfyllda än andra. Att vistas nära varandra inomhus under en längre tid innebär en högre risk än att snabbt passera varandra på avstånd, ha en kortare kontakt eller att vara nära varandra utomhus.

Det finns några allmänna åtgärder för att minska risken för smittspridning vid evenemanget:

 • Genomför en riskbedömning
 • Ge information i förväg om att personer med sjukdomssymtom, även lindriga sådana, inte ska komma till evenemanget.
 • Erbjud bra möjligheter till handtvätt, antingen handtvätt med tvål och vatten eller om det inte går tillgång till handdesinfektionsmedel
 • Information om hur covid-19 smittar och vad man som besökare kan göra för att minska risken för smittspridning (t.ex. affischer)
 • Informera deltagarna om aktuella allmänna råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Smittskyddsläkaren i regionen.

Riskbedömningen bör omfatta de punkter som beskrivs i tabell 1. Se även tabell 2 för ett riskbedömningsverktyg.

Tabell 1: Risker och åtgärder
RiskfaktorerRiskbedömningRiskreducerande åtgärder
Stor andel ovaccinerade vuxna Större risk för smittspridning när många är ovaccinerade
 • Enbart sittande deltagare
 • Säkerställ att lokalen är tillräckligt stor för att möjliggöra att man kan hålla avstånd
 • Byt eller justera de tänkta aktiviteterna så att nära fysisk kontakt kan undvikas
Stort antal deltagare Större risk för smittspridning när många personer träffas
 • Begränsa antalet deltagare
 • Dela upp deltagarna i mindre grupper
 • Enbart sittande deltagare
 • Säkerställ att lokalen är tillräckligt stor för att möjliggöra att man kan hålla avstånd
Internationellt deltagande Internationellt deltagande kan öka risken för smittspridning av nya virusvarianter av särskild betydelse
 • Föreslå deltagare att PCR-testa sig innan avresa
 • Informera om de rekommendationer som finns för inresande till Sverige
Vem deltar? Riskgrupper och personer 70 år och äldre löper större risk för allvarlig sjukdom.
 • Enbart sittande deltagare
 • Säkerställ att lokalen är tillräckligt stor för att möjliggöra att man kan hålla avstånd
Typ av aktivitet Nära fysisk kontakt ökar risken för smittspridning. Det finns en större risk för smittspridning vid inomhusevenemang än utomhus.
 • Byt eller justera de tänkta aktiviteterna
 • Genomför evenemanget utomhus
 • Minska antalet deltagare
 • Byt lokal för aktiviteten
Längd på evenemanget Långvariga (mer än ett par timmar) händelser kan öka risken för smittspridning
 • Korta ner evenemanget
 • Ge information om vad deltagare bör göra om de får symptom under evenemanget och ha en rutin för hantering av fall under pågående evenemang

Riskbedömningsverktyg

För varje fråga som besvaras med ”ja” ska riskreducerande åtgärder identifieras och en handlingsplan skapas för genomförandet av evenemanget.

Tabell 2: Riskbedömningsverktyg
RiskfaktorerJaNejRiskreducerande åtgärder som kan vidtas
Deltagare i riskgrupp för allvarlig sjukdom inklusive personer 70 år och äldre
Förutsättningarna för evenemanget leder till nära kontakt mellan deltagarna (storlek på lokal, typ av aktivet etc.)
Det är svårt att få tillgång till handtvätt och handdesinfektion. Städningen är bristfällig.
Långvarigt (mer än några timmar) evenemang
Låg andel vaccinerade vuxna deltagare

Läs mer

Information till arrangörer av evenemang och sammankomster med anledning av covid-19