Idrottsverksamheter och enskildas ansvar

Alla verksamheter och enskilda som utövar idrott omfattas av Folkhälso­myndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:12). Dessa utgår från skyddsplikten i smittskyddslagen. Yrkesmässig idrott omfattas dock inte.

Här kan du läsa mer om vad de allmänna råden innebär.

För den som bedriver gym- och sportanläggningar och badhus gäller även de särskilda pandemireglerna, se nästa stycke.

Särskilda regler för gym, sportanläggningar och badhus

För gym- och sportanläggningar och badhus som håller öppet gäller den nya covid-19-lagen, regeringens förordning och Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. Det är den som bedriver verksamheten som är ansvarig för att reglerna, som bl.a. sätter begränsningar för hur många personer som får vistas i lokalerna samtidigt, följs. Länsstyrelsen utövar tillsyn och kan meddela sanktioner eller i sista hand stänga verksamheter som inte följer reglerna.

Dessa regler gäller anläggningar som allmänheten har tillträde till, både sådana som drivs privat och offentligt.

Vad gäller för äldre ungdomar och vuxnas idrottande?

Folkhälso­myndigheten öppnade den 4 februari upp för för organiserade idrottsaktiviteter även för gymnasieungdomar födda 2002 eller senare.

Motion är viktigt för alla åldersgrupper. Enligt de allmänna råden kan personer födda 2002 eller tidigare idrotta under förutsättning att de följer de allmänna råden. Verksamheter som har möjlighet att ha hela eller delar av sin verksamhet utomhus bör välja det alternativet.