Höstterminen 2021

Under hösten 2021 är det Folkhälsomyndighetens bedömning att närundervisning på plats i skolans lokaler är huvudprincipen för grundskola och gymnasium. Barn blir sällan allvarligt sjuka av covid-19 men det förebyggande arbetet kommer fortsatt vara viktigt för att minska risken för utbrott i skolmiljö.

Höstterminen 2021 – information till förskola, grundskola och gymnasier om covid-19

Här presenteras information som rör förskolan samt de olika skolformerna inom grundskolan och gymnasieskolan.

Hantering av covid-19 i skolmiljö

Fall av covid-19 i skolmiljö kan innebära svåra avvägningar för huvudmannen, skolledning, rektor och annan personal. Vi vill med information om smittspårning och testning samt förebyggande åtgärder stödja rektorer och skolchefer i grundskola och gymnasium i hur man kan tänka kring hantering av covid-19 i skolmiljö.

Det är viktigt att se skolan som en arbetsplats och det är huvudmannen som ansvarar för att Folkhälsomyndighetens allmänna råd följs.

Detta innebär att personalen behöver ges förutsättningar att följa de allmänna råden, till exempel att hålla avstånd på arbetsplatsen, delta i möten digitalt och utföra annat arbete hemifrån där det är möjligt.

Aktuella kunskapssammanställningar om barn, unga och covid-19

Informationsinsats riktad till unga och vuxna i olika skolformer

I syfte att stödja genomförandet av de allmänna råden har Folkhälsomyndigheten tagit fram en nationell informationsinsats om covid-19. Insatsen "Allt är inte som vanligt" riktar sig till unga och vuxna, med start från årskurs 7, i alla skol- och utbildningsformer i Sverige. Informationsmaterialet kan skrivas ut eller laddas ner för användning av digitala skärmar, intranät och skolplattformar.

Allt är inte som vanligt