Större gemensamma ceremonier, samlingar eller parader för samtliga avgångselever eller hela skolan bör undvikas. Detta gäller även avslutningar för övriga årskurser.

Rektorn kan till stöd för olika moment göra riskbedömningar och bör vidta lämpliga åtgärder för att minimera risken för smittspridning.

Det här är några exempel på lämpliga åtgärder:

  • Se till att större samlingar som orsakar trängsel kan undvikas i skolans lokaler t.ex. i entréer, korridorer och andra gemensamma utrymmen.
  • Samla eleverna klass- eller gruppvis, och avstå från större gemensamma samlingar.
  • Skapa utrymme, t.ex. genom att möblera om, för att undvika trängsel inomhus och utomhus.
  • Säkerställ att eventuellt utspring endast genomförs för en klass, eller en mindre grupp, i taget för att undvika trängsel.
  • Informera familjer och närstående att de endast får delta i firandet utomhus där tillräckligt avstånd kan hållas till andra människor. Personer med symtom, även milda, som kan tyda på covid-19 ska stanna hemma.
  • Begränsa antalet besökare utifrån verksamhetens förutsättningar. Målsättningen är att trängsel ska undvikas och skolan bör därför, utifrån storlek på skolgård, elevantal mm. endast ta emot så många besökande utan att trängsel uppstår.
  • Sätt upp information om förhållningsreglerna till personal, elever och andra besökare.
  • Säkerställ att det finns möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten. Erbjud vid behov handsprit.

Alla bör också enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd avstå från större sociala sammanhang med personer utanför ditt vanliga umgänge. Om du träffar personer utanför din mindre krets bör ni ses på ett sätt som minskar risken för smittspridning. Umgås utomhus om det går, och håll så stort avstånd som möjligt till varandra.

Att hyra t.ex. en buss, båt eller liknande för en fest kan räknas som en privat sammankomst och omfattas då av samma regelverk som när man hyr en vanlig lokal för exempelvis privata fester. Det är den som hyr ut lokalen, bussen eller båten som ansvarar för att den inte används till en privat sammankomst med fler än åtta deltagare. Läs mer om privata sammankomster på Folkhälsomyndighetens webbplats. Läs om studentflak och karnevalståg på Transportstyrelsens webbsida.

Kommunen kan utfärda föreskrifter som förbjuder vistelse i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel.

För att minska risken för smittspridningen ska alla vara uppmärksamma på de symtom som kan förekomma vid covid-19. Även vid lättare symtom ska man hålla sig hemma och testa sig. Elever och personal ska liksom alla andra i samhället stanna hemma så länge man känner sig sjuk. Det gäller även om du tidigare haft covid-19 eller är vaccinerad. Om någon i hushållet har covid-19 ska alla vara hemma. Detta gäller givetvis även vid studentfirande.

Med hänsyn till smittspridningen och vaccinationerna kan förutsättningarna för firandet komma att ändras.