Information till lärosäten och gymnasieskolor om covid-19

Folkhälsomyndigheten rekommenderar gymnasieskolor, universitet, högskolor och vuxenutbildning att bedriva undervisning på distans i stället för i skolans lokaler.

Elever och studerande på dessa utbildningar får, så länge som de studerar på distans, behålla redan beviljade studiemedel. Syftet med rekommendationen är att bromsa takten i spridningen av sjukdomen covid-19 i samhället. På så sätt skyddas den mest sårbara gruppen, 70 år och äldre, från att smittas och sjukvården avlastas.

Rekommendationen gäller från och med den 18 mars.

Rekommendationen omfattar endast gymnasieelever och vuxna som studerar, eftersom de inte är i behov av omsorg på samma sätt som barn i grundskolan är. De högre utbildningarna samlar också elever och studenter från mycket större upptagningsområden än vad grundskolan gör, vilket ökar risken för smittspridning. Gymnasiesärskolan omfattas inte av rekommendationen.

Se också Folkhälsomyndighetens allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 (HSLF-FS 2020:12)

Undantag från rekommendationen om distansundervisning

De delar i undervisningen som inte kan genomföras på distans, är undantagna från rekommendationen. Det gäller även examinationer som innehåller praktiska moment. Anledningen är att vissa undervisningsmoment och examinationsformer inte kan genomföras på distans med likvärdiga förutsättningar för alla elever eller studenter. Det kan i sin tur påverka möjligheten till en likvärdig och säker bedömning. Undervisningsmomenten och examinationerna kan genom undantaget i stället göras i avsedda lokaler, efter att rektorn genomfört en lokal riskbedömning och vidtagit åtgärder för att minska risken för smittspridning.

Enskilda elever och studerande som har särskilda behov av stöd, och behöver använda skolans resurser och lokaler för att klara sin utbildning, är också undantagna från rekommendationen. Det kan också handla om behov av att träffa elevhälsan eller studie- och yrkesvägledare. Även här måste rektorn se till att risken för smittspridning minimeras.

Avgränsade avslutningsceremonier kan genomföras i gymnasieskolan

Folkhälsomyndigheten anser att det bör finnas möjlighet att genomföra betygsutdelning och andra avgränsade klass- eller gruppvisa avslutningsceremonier för de elever som slutar gymnasieskolan vårterminen 2020. För varje moment i samband med studentexamen ska rektorn göra en särskild lokal riskbedömning och vidta lämpliga åtgärder för att minimera risken för smittspridning..

Större gemensamma ceremonier, samlingar eller parader för samtliga avgångselever eller hela skolan ska inte anordnas. Detsamma gäller även avslutningsceremonier för övriga gymnasieårskurser.

www.skolverket.se finns mer information om rekommendationen att bedriva undervisning på distans.

Gå till toppen av sidan