Större gemensamma ceremonier, samlingar eller aktiviteter för samtliga elever i en årskurs eller för hela skolan bör undvikas

Om skolavslutningar i begränsad form anordnas bör endast enskilda klasser eller andra avgränsade grupper samlas för exempelvis betygsutdelning eller social samvaro. Rektorn kan göra en särskild lokal riskbedömning och vidta lämpliga åtgärder för att minimera risken för smittspridning i samband med skolavslutningen.

Lämpliga åtgärder som bör följas

Det här är några exempel på lämpliga åtgärder som bör följas om skolavslutningar anordnas:

  • Sätt upp information om skolans riktlinjer till personal, elever och besökare. Informera om att stanna hemma och inte delta i firandet även vid milda symtom.
  • Samla eleverna klass- eller gruppvis och avstå från större gemensamma samlingar.
  • Se till att större samlingar som orsakar trängsel kan undvikas i skolans övriga lokaler t.ex. i entréer, korridorer, aula, matsal och andra gemensamma utrymmen.
  • Skapa utrymme, t.ex. genom att möblera om eller skapa tydliga markeringar, för att undvika trängsel både inomhus och utomhus.
  • Informera familjer och närstående om att de endast får delta i firandet utomhus där tillräckligt avstånd kan hållas till andra människor.
  • Begränsa antalet besökare för att undvika trängsel.
  • Säkerställ att det finns möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten. Erbjud vid behov handsprit.

Alla bör också enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd avstå från större sociala sammanhang, med personer utanför ditt vanliga umgänge. Om du träffar personer utanför din närmsta krets bör ni ses på ett sätt som minskar risken för smittspridning. Umgås utomhus, och håll så stort avstånd som möjligt till varandra.

Kommunen kan utfärda föreskrifter som förbjuder vistelse i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel.

För att minska risken för smittspridningen ska elever och personal vara uppmärksamma på de symtom som kan förekomma vid covid-19. Även vid lättare symtom ska man hålla sig hemma och testa sig. Elever och personal ska liksom alla andra i samhället stanna hemma så länge man känner sig sjuk. Det gäller även om du tidigare haft covid-19 eller är vaccinerad. Om någon i hushållet har covid-19 ska alla vara hemma. Detta gäller även vid skolavslutningar.

Med hänsyn till smittspridningen och vaccinationerna kan förutsättningarna för firandet komma att ändras.