Även framöver behöver verksamheter och individer utgå från sitt generella ansvar för att motverka spridning av smittsamma sjukdomar.

De allmänna råden som gäller från och med den 29 september riktar sig till enskilda personer. Att vaccinera sig mot covid-19 är det bästa sättet att minska risken för att bli smittad och smitta andra. Var och en bör också vara uppmärksam på symtom på covid-19. Den som misstänker att den har covid-19 bör stanna hemma och undvika kontakter med andra.

Bevara lärdomar från ett gott förebyggande arbete

Det är värdefullt om enskilda och verksamheter tar vara på erfarenheterna från det smittförebyggande arbete som har gjorts under pandemin och behåller exempelvis goda hygienrutiner, tänker på att luftvägsinfektioner sprids i nära kontakt mellan människor, och att de sprids lättare när många människor vistas i trånga utrymmen under lång tid. Förebyggande åtgärder kan motverka inte bara spridningen av covid-19 utan även andra smittsamma sjukdomar som vanligtvis sprids under framför allt vinterhalvåret.

Förslag på allmänt förebyggande åtgärder

Nedan följer förslag på åtgärder som en verksamhet kan vidta för att minska risken för spridning av smittsamma sjukdomar:

  • Informera om att det är viktigt att stanna hemma vid sjukdom.
  • Planera verksamheter utifrån lokalernas och deltagarnas förutsättningar.
  • Upprätthåll möjligheterna till god handhygien: Se till att det finns goda möjligheter till handtvätt med tillgång till tvål och pappershanddukar.