Undvik trängsel

Den som driver ett serveringsställe ska vidta lämpliga åtgärder för att trängsel ska undvikas på de inom- och utomhusytor som besökare har tillträde till.
Åtgärderna ska vidtas utifrån lokalens utformning, antalet besökare och omständigheterna i övrigt på serveringsstället.

Allmänna råd

Lämpliga åtgärder för att undvika trängsel kan exempelvis vara att

  • begränsa det totala antalet besökare som vistas samtidigt på serveringsstället,
  • möblera om eller på annat sätt skapa utrymme,
  • markera avstånd på golvet eller på annat sätt markera vilket avstånd besökare bör
  • hålla till varandra, och
  • använda alternativa lösningar till köer såsom nummerlappssystem.

Servering av mat eller dryck

Servering av mat eller dryck får endast ske till besökare som sitter vid ett bord, en bardisk eller liknande.
Besökare får dock hämta mat och dryck vid en disk, en buffé eller liknande, om det kan ske utan att trängsel uppstår och med minst en meters avstånd från besökare som sitter ned.

När konserter, idrottsevenemang och liknande verksamheter anordnas på eller invid ett serveringsställe, ska den som driver serveringsstället organisera verksamheten så att besökare sitter ned.

För att trängsel ska undvikas ska den som driver ett serveringsställe se till att

  • sällskap kan hålla minst en meters avstånd från andra sällskap, och
  • antalet besökare i ett och samma sällskap uppgår till högst fyra personer.

Om den grupp som besöker serveringsstället uppgår till fler än fyra besökare ska den som driver serveringsstället dela upp gruppen i sällskap med högst fyra besökare i varje.
Med sällskap avses gruppering av besökare som sitter ned tillsammans på serveringsstället.

Allmänna råd

För att trängsel ska undvikas bör den som driver ett serveringsställe vid behov öka avståndet mellan sällskap till mer än en meter.

Serveringsställen som utgör en del av en handelsplats

För serveringsställen som utgör en del av en handelsplats gäller i stället att antalet besökare i ett och samma sällskap endast får uppgå till en person. Detta gäller dock inte barn eller andra personer i behov av stöd.
Med serveringsställen som utgör en del av en handelsplats avses sådana handelsplatser som köpcentrum, varuhus, gallerior, butiker, serviceinrättningar och andra handelsplatser som är öppna för allmänheten och där serveringsstället inte endast kan nås genom egna entréer.

Tvätta händerna

Den som driver ett serveringsställe ska erbjuda besökare möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion.

Informera besökare

Den som driver ett serveringsställe ska informera besökare om hur de kan minska risken för smittspridning.

Allmänna råd

Information om hur risken för smittspridning kan förhindras bör lämnas vid entréer, toaletter och andra platser där besökare uppehåller sig. Informationen bör vara väl synlig och innehålla information om vikten av att hålla avstånd och att sköta sin handhygien, att mat och dryck ska intas sittandes vid ett bord eller en bardisk och att man bör stanna hemma om man har symtom på covid-19.

Informera personalen

Den som driver ett serveringsställe ska säkerställa att personalen får adekvat information om hygienåtgärder för att förhindra smittspridning mellan besökare.

Allmänna råd

Sådan adekvat information är bland annat information om smittvägar och hygienrutiner samt hur smittspridning kan förhindras på serveringsstället.

Öppettider

Den som driver ett serveringsställe ska hålla stängt för förtäring på stället mellan
klockan 20.30 och klockan 05.00.

Ett serveringsställe får, oavsett vad som sägs i första stycket, hålla öppet för försäljning av mat och dryck som inte förtärs på stället. Vid sådan försäljning ska besökarna kunna hålla minst en meters avstånd till varandra.

Här kan du läsa hela den formella versionen av Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. (HSLF-FS 2020:37).