Samtidigt börjar lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen att gälla.