Tillsynsvägledning för restauranger och krogar

Tillsynsvägledningen utgörs av frågor och svar och riktar sig i första hand till de kommunala tillsynsmyndigheterna men även till länsstyrelserna. Vägledningen kan även vara ett stöd för de som driver serveringsställen. Med serveringsställen avses en inrättning där det bedrivs näringsverksamhet som består i att servera mat eller dryck till allmänheten och där möjlighet ges till förtäring på stället. Till exempel restauranger, krogar, barer, kaféer, konditorier etc.

De kommunala tillsynsmyndigheterna är självständiga myndigheter och kan därmed välja att tolka och tillämpa lagstiftningen på annat sätt än vad som anges i frågor och svaren.