Sedan den 20 november 2020 gäller även begränsningar att servera alkohol enligt förordningen (2020:956) om tillfälligt förbud mot servering av alkohol. Mellan klockan 22.00 och klockan 11.00 gäller förbud mot sådan servering av alkohol som omfattas av alkohollagen (2010:1622), till exempel spritdrycker, vin, starköl, och andra jästa alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat. De nya bestämmelserna berör kommunerna i deras tillsyn enligt alkohollagen (2020:1622).

Aktuellt

Mellan den 24 december 2020 och 7 februari 2021 gäller en ytterligare skärpning. Då får servering av alkoholdrycker ske senast klockan 20.00.

Tillsynsvägledning avseende serveringsställen som till exempel restauranger och krogar

Tillsynsvägledningen utgörs av frågor och svar och riktar sig i första hand till de kommunala tillsynsmyndigheterna men även till länsstyrelserna. Vägledningen kan även vara ett stöd för de som driver serveringsställen. Med serveringsställen avses en inrättning där det bedrivs näringsverksamhet som består i att servera mat eller dryck till allmänheten och där möjlighet ges till förtäring på stället. Till exempel restauranger, krogar, barer, kaféer, konditorier etc. Tillsynsvägledningen omfattar även den tillsyn som bedrivs inom ramen för de nya bestämmelserna om förbud mot servering av alkohol.

De kommunala tillsynsmyndigheterna är självständiga myndigheter och kan därmed välja att tolka och tillämpa lagstiftningen på annat sätt än vad som anges i frågor och svaren.

Läs mer

Frågor och svar om regler för restauranger, krogar m.m.

Lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Förordningen (2020:956) om tillfälligt förbud mot servering av alkohol

Bromsa smittan – det här kan din verksamhet göra

Checklista för evenemang och serveringsställen

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:37) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen