Skärpta regler för serveringsställen mellan 1 mars och 31 maj 2021

Förkortad serveringstid mellan 1 mars och 31 maj

Tillfälligt förbud mot servering av alkoholdrycker mellan klockan 22.00 och 11.00

Avstånd och trängsel

Gränsdragningsfrågor

 • Frågan om lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen eller om lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (Covid-19-lagen) är tillämplig avgörs utifrån vilken verksamhet som bedrivs i lokalen.

  I förarbetena till lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen uttalas att det främst är den som driver verksamheten som har möjlighet att vidta åtgärder för att minska smittspridning såsom att t.ex. minska antalet bord och stolar eller ta bort överflödig inredning (prop. 2019/20:172 s. 17).

  En lokal som både serverar mat och dryck till allmänheten och bedriver uthyrningsverksamhet i samma lokaler är att anse som ett serveringsställe som omfattas av lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Detta gäller oavsett om lokalen för tillfället, helt eller delvis, är uthyrd för en privat sammankomst (prop. 2019/10:172 s. 17).

  En festvåning, en lokal eller en liknande typ av verksamhet som enbart hyrs ut, bör dock inte anses omfattas av lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Sådan förhyrning träffas istället av begränsnings­förordningen.

  Catering i en hyrd lokal, t.ex. i en festvåning eller i någons privata hem, omfattas inte av lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen, även om cateringtjänsten kan anses rikta sig till allmänheten. Själva uthyrningen av en lokal kan dock omfattas dock av begränsningen av privata sammankomster i begränsningslagen. Om catering används eller inte har ingen betydelse för bedömningen av vilken lagstiftning som är tillämplig.

  Uppdaterad: 2021-03-26 16:31

  Direktlänk till frågan

Evenemang på eller invid serveringsstället

Information till besökare

Allmänt om tillsynen