2021-11-04

Från den 3 oktober har 33 personer bekräftats smittade med monofasisk Salmonella Typhimurium. Helgenomsekvensering (analys av bakteriens arvsmassa) har visat att sjukdomsfallen har smittats med samma stam av Salmonella Typhimurium och därmed misstänks ha smittats av en gemensam smittkälla.

Fallen, som är i åldrarna 2-89 år (median=29 år), är hemmahörande i sju olika regioner i Sverige. Det är övervägande personer under 18 år (16 fall) samt personer över 60 år (13 fall) som smittats. Det är fler kvinnor (21 fall) än män (12 fall) som insjuknat. Berörda smittskyddsenheter utreder tillsammans med Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten utbrottet för att identifiera smittkällan som misstänks vara ett livsmedel med bred distribution i Sverige.

Figur. Insjukningskurva för utbrottsfallen med monofasisk Salmonella Typhimurium (n=33). För fall där insjukningsdatum saknas har provtagningsdatum i stället angetts.

Figuren visar insjukningsdatum för fallen mellan den 3 oktober-18 oktober. Flest fall insjuknade den 10 oktober med 7 fall. Övriga fall insjuknade över perioden med 1-4 fall medan några dagar saknar insjuknade fall (4-e,13-e, och 17-e oktober).

Läs mer

Sjukdomsinformation om salmonellainfektion