Papegojsjuka (Sverige, vintern 2019-2020)

Sedan slutet av 2019 har flera personer i Sverige drabbats av papegojsjuka. Flertalet smittade har haft kontakt med träck från vilda fåglar och för att förhindra smittspridning bör kontakt med fågelträck och sjuka fåglar undvikas.

Sedan september 2019 har ett 40-tal sjukdomsfall av papegojsjuka (psittakos) anmälts, främst från regionerna Västra Götaland, Stockholm och Jämtland. Tre fjärdedelar av fallen är män och är huvudsakligen personer över 50 år.

I samarbete med smittskyddsenheterna i berörda regioner följer nu Folkhälsomyndigheten ökningen. Fåglar utgör en reservoar för smittan som hos infekterade individer kan orsaka influensaliknande symtom och i vissa fall lunginflammation (sjukdomsinformation om papegojsjuka).

Flertalet av de som insjuknat har kommit i kontakt med fågelträck från vilda fåglar till exempel genom hantering av fågelbord och andra utomhusaktiviteter.
Under början av 2000-talet rapporterades endast en handfull fall per vintersäsong, men sedan vintern 2012-2013 har antalet rapporterade fall ökat. Detta kan delvis förklaras av förändringar i diagnostiken av sjukdomen. För att patienter med lunginflammation snabbt ska diagnostiseras och få rätt behandling är det fortsatt viktigt att vårdpersonal är medvetna om förekomsten av papegojsjuka.

Figur: Antal anmälda fall av papegojsjuka per månad, säsongsvis 2015-2016 till 2019-2020 (t.o.m. 2020-01-31)

Att undvika smitta

För att minska risken att smittas av papegojsjuka, och även av andra smittämnen som finns hos fåglar (exempelvis salmonella) bör nära kontakt med fågelträck, fågelbon och sjuka fåglar undvikas. Om exempelvis ett fågelbord måste rengöras, bör detta rengöras utomhus och blötas ned med exempelvis såpvatten för att undvika att torkad fågelavföring dammar. Att använda högtryckstvätt för att spola bort fågelavföring bör undvikas eftersom det kan öka mängden smittämne i luften. Vid kontakt med fågelträck är det viktigt att tvätta händerna noga efteråt.

Läs mer

Läs SVA:s information om fågelmatning och fågelsjukdomar

Gå till toppen av sidan