Under hösten och vintern har flera inhemska fall av salmonella Kentucky rapporterats till Folkhälsomyndigheten och berörda myndigheter samarbetar för att så snabbt som möjligt identifiera en eventuell gemensam smittkälla.

Majoriteten av fallen finns i Västra Götaland, men även Uppsala, Skåne, Stockholm, Kronoberg och Värmland har fall. Alla fall har bott på äldreboenden eller vårdats på olika sjukhus under inkubationsperioden. Två isolat avviker något från de övriga och rapporteras därför som Subspecies I (8,20), men helgenomsekvensering har visat att även dessa hör till utbrottet.

Uppdatering vecka 13

Inga nya fall har rapporterats under veckan.

Uppdatering vecka 12

Under veckan bekräftades två nya fall, ett vardera i Kronoberg och Värmland. Hittills har 63 utbrottsfall bekräftats. Fallen har rapporterats mellan oktober 2017 - mars 2018 och finns i Västra Götaland (37), Uppsala (9), Stockholm (7), Kronoberg (4), Skåne (3) och Värmland (3).

Uppdatering vecka 11, 2018

Utbrottet pågår fortfarande och hittills har 61 utbrottsfall bekräftats. Fallen har rapporterats mellan oktober 2017 - mars 2018 och finns i Västra Götaland (37), Uppsala (9), Stockholm (7), Kronoberg (3), Skåne (3) och Värmland (2).