Salmonella (Sverige, juli 2019-)

Nationellt utbrott av salmonella newport utreds. Kinesiska kräftor misstänks ha orsakat utbrottet.

2019-11-08

Med hjälp av helgenomsekvensering (analys av bakteriens arvsmassa) har 31 sjukdomsfall kunnat kopplas till utbrottet av salmonella newport. Fallen är spridda i 12 län och har insjuknat från 31 juli till 30 oktober. Det är framför allt vuxna som insjuknat och något fler kvinnor (18) än män (13).

Berörda smittskyddsenheter, Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten utreder tillsammans utbrottet. Folkhälsomyndigheten har genomfört en fall-fallstudie med syfte att identifiera en potentiell smittkälla. I fall-fallstudien används salmonellafall som inte tillhör utbrottet som kontrollgrupp, för att identifiera vad utbrottsfallen ätit i högre utsträckning än kontrollgruppen. Studien visar att det var vanligare att utbrottsfallen hade ätit kräftor jämfört med kontrollgruppen. Flest fall har ätit kinesiska kräftor från Ica och även enstaka andra märken har nämnts. Analyser av kräftor inhandlade i butik har hittills varit negativa. Trots detta bedöms kinesiska kräftor vara den sannolika smittkällan till utbrottet och produkten har därför återkallats.

ICA återkallar ICA Stora kräftor, kinesiska färdigkokta frysta

Insjukningskurva för fall med salmonella newport, (n=31) 2019-11-08

Insjukningskurva för utbrottsfall av salmonella till 8 november

2019-10-28

Med hjälp av helgenomsekvensering (analys av bakteriens arvsmassa) har 25 sjukdomsfall kunnat kopplas till ett utbrott av salmonella newport. Fallen är spridda i 12 län och har insjuknat från 16 augusti till 12 oktober. Sjukdomsfallen finns i alla åldersgrupper och något fler kvinnor (14) än män (11) har insjuknat.

Berörda smittskyddsenheter, Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten utreder tillsammans utbrottet för att identifiera smittkällan som hittills är okänd. Som en del i utredningen intervjuas fallen vad de ätit innan de blivit sjuka.

Figur. Insjukningskurva för salmonella newport med insjukningsdatum (n=25), 2019-10-28

Figur. Insjukningskurva för salmonella newport med insjukningsdatum (n=25), 2019-10-28

Gå till toppen av sidan