2021-07-29

Med fortsatt varma temperaturer i våra badvatten finns det risk för tillväxt av vibriobakterier som är naturligt förekommande framförallt i havsvatten. Hittills har det under sommaren rapporterats 18 fall av allvarligare vibrioinfektioner i sår eller blod (ibland kallat badsårsfeber). Majoriteten av fallen är över 65 år och det är fler män än kvinnor som insjuknat. För att förebygga sjukdomsfall avråds från bad om man har betydande sår, särskilt om man är äldre och/eller har nedsatt immunförsvar.

Figur. Antalet fall med badsårsfeber smittade i Sverige rapporterade per månad från 2018-06-01 – 2021-07-28

Stapeldiagrammet visar att det nu är fler fall av badsårsfeber rapporterade för 2021 än under hela 2019 respektive 2020 samt att det under 2018 rapporterades ovanligt många fall under juni till september, totalt 76 fall varav 45 under augusti.

2021-07-22

Just nu är det varmt i våra vatten, både i sjöar och hav där vi badar. Vid vattentemperaturer över 20 grader under en längre tid kan vibriobakterier växa till.

I sommar har hittills 13 fall av den allvarligare formen av vibrioinfektion (ibland kallat badsårsfeber) rapporterats, alla i juli. Fallen har rapporterats från kustlandskapen i Götaland och Svealand och liksom tidigare år är det flest män som insjuknat och majoriteten av fallen är äldre än 65 år. Under den varma sommaren 2018 rapporterades 23 fall i juli och 45 fall i augusti. Under somrarna 2019 och 2020 rapporterades färre fall.

Figur. Antalet fall med badsårsfeber rapporterade per månad från 2018-06-01 – 2021-07-21.

Vibriobakterier kan orsaka mildare former av sjukdom som öroninfektion eller diarré om man råkat svälja vatten. Bakterierna kan inte tränga igenom huden men kan orsaka infektion om de kommer i kontakt med ett sår och kan då orsaka blodförgiftning, ibland kallat badsårsfeber. Om du har ett större sår eller skadas då du badar kan du få badsårsfeber. Risken att smittas är mycket låg då man har mindre sår som små skavsår eller sönderrivna myggbett. Det är framför allt äldre personer, ofta med nedsatt immunförsvar, som drabbas. Infekterade sår kan inom 1-3 dygn bli inflammerade och kan misstolkas som rosfeber. Symtomen kan vara smärta från såret, feber och allmänpåverkan. Det är viktigt att snabbt få rätt behandling. Tala om att du har badat om du söker vård för ett sår för att få rätt sorts antibiotika. Om symtomen tolkas som rosfeber finns en risk att få fel antibiotika.

För att förebygga badsårsfeber undvik utomhusbad i sjö eller hav samt bad i badtunna om sjö- eller havsvatten används, om du har ett större sår och särskilt om du är äldre och har immunförsvagande sjukdom. Om du kommer på efter badet att du utsatt dig för risken att smittas, tvätta såret med tvål och vatten eller desinfekterande lösning.

Läs mer:

Sjukdomsinformation om vibrioinfektion

Nyhets 2021-07-22 "Sommarvärmen ökar risken för vibrioinfektioner"