Yersinia (Sverige och Danmark, feb 2019-)

Gränsöverskridande utbrott av Yersinia enterocolitica utreds. Smittkällan är ännu okänd.

3 maj

Totalt har 37 personer bekräftats tillhöra utbrottet i Sverige (figur). Även Danmark har ett utbrott med yersinia och vid jämförelser har det visat sig att det är samma typ av bakterie som i Sverige. En gemensam utredning pågår nu för att upptäcka smittkällan. Sverige har påbörjat en fall-kontrollstudie för att söka efter livsmedel som sjukdomsfallen har ätit och som skiljer ut sig från vad kontroller har ätit.

Ett tidigare spår gällande morötter positiva för yersinia i en livsmedelskontroll i Lettland har visat sig inte ha någon koppling till det pågående utbrottet då det var en annan typ av yersinia.

Läs mer om utbrottet i Danmark

Figur. Insjukningskurva för 37 bekräftade fall, 2019-05-03.

Figur. Insjukningskurva för 37 bekräftade fall, 2019-05-03.

16 april

Sedan början av mars har en ökning av antalet rapporterade fall av yersinia setts i Sverige. Nästan alla regioner i landet har fall. Det är framför allt vuxna, inklusive unga vuxna, som har drabbats.

Hittills har 26 sjukdomsfall i tio regioner bekräftats tillhöra utbrottet (figur 1) visar analys med hjälp av helgenomsekvensering, det vill säga analys av bakteriernas arvsmassa. Ytterligare ett trettiotal fall utreds. Eftersom den aktuella utbrottsstammen av Y. enterocolitica typ O3 har hittats i olika delar av landet rör det sig sannolikt om en livsmedelsburen smitta.

Ett av spåren som utreds är från en provtagning inom officiell livsmedelskontroll som gjorts i Lettland där fynd av yersinia gjorts i så kallade snackmorötter som också har sålts i Sverige. Denna kontroll gjordes i mitten av mars. Aktuellt parti är sedan tidigare slutsålt hos producent och antas även vara slut på marknaden.
Infektion med yersinia är en förhållandevis ovanlig infektion i Sverige där mellan 200 och 300 fall rapporteras årligen.

Berörda smittskyddsenheter, Folkhälsomyndigheten, Livsmedelsverket, kommuner och Länsstyrelsen utreder tillsammans utbrottet för att identifiera smittkällan.

Figur 1. Insjukningskurva för bekräftade fall, 2019-04-15.

Figur 1. Insjukningskurva för bekräftade fall, 2019-04-15.

Läs mer

Läs mer på Livsmedelsverkets webbplats om hur du minskar risken att bli sjuk:

  • Håll god kökshygien när du lagar mat
  • Laga inte mat till andra när du är eller nyss har varit sjuk
  • Tvätta händerna innan du börjar laga mat och efter det att du har hanterat rått fläskkött
  • Håll isär rått fläskkött från mat som är färdigt att äta
  • Smaka inte på rå fläsk- och blandfärs
  • Genomstek köttfärs som innehåller fläskkött. Yersiniabakterien dör snabbt vid upphettning över 70 °C
  • Drick inte opastöriserad mjölk
  • Skölj grönsaker ordentligt

Länk till RASFFs portalen (referens 2019.1234)

Sjukdomsinformation om yersiniainfektion

Sjukdomsstatistik yersiniainfektion