• Pneumokocker är bakterier som kan orsaka lindrigare infektioner som öron- och bihåleinflammation, men de kan också orsaka mycket allvarliga och ibland livshotande sjukdomar som blodförgiftning och hjärnhinneinflammation. Ofta fungerar det bra med antibiotikabehandling, men det finns en risk för komplikationer som hörselskada eller olika former av hjärnskada. Det finns över 90 kända typer av pneumokocker. Det finns vacciner som ger skydd mot 10 och 13 av de pneumokocktyper som har varit vanligast bland barn.

  Uppdaterad: 2019-10-31 16:28

  Direktlänk till frågan
 • Det är mycket vanligare att små barn får infektion orsakad av pneumokocker än större barn. Barn under två år, barn som går på förskola och barn med vissa sjukdomar (till exempel sickelcellanemi, kronisk hjärt- eller lungsjukdom) löper större risk än andra barn att drabbas av pneumokockinfektion.

  Även vuxna med vissa sjukdomar och äldre personer löper större risk att drabbas av allvarlig sjukdom.

  Uppdaterad: 2019-10-31 16:28

  Direktlänk till frågan
 • Pneumokocker är den vanligaste orsaken till bakteriella luftvägsinfektioner såsom lunginflammation, öroninflammation och bihåleinflammation. Dessa är sjukdomar som förekommer i alla åldrar, även om pneumokockinfektioner främst drabbar de yngsta och äldsta individerna.

  Bakterien är också en av de vanligaste orsakerna till hjärnhinneinflammation och blodförgiftning (sepsis). När en bakteriell infektion uppträder som komplikation till en virusinfektion i de övre luftvägarna (till exempel i anslutning till en influensa) är det oftast pneumokocker som är orsaken. Pneumockinfektioner är i regel lätta att behandla med antibiotika och det är ovanligt att i övrigt friska personer dör av infektionen.

  Uppdaterad: 2019-10-31 16:28

  Direktlänk till frågan
 • Pneumokockinfektion kan vara en mycket allvarlig sjukdom bland små barn och äldre människor. Infektion med pneumokocker kan leda till lunginflammation, hjärnhinneinflammation och blodförgiftning. Hjärnhinneinflammation är den allvarligaste typen av pneumokockinfektion. Pneumokockinfektioner beräknas orsaka långt över en miljon dödsfall per år i världen.

  Uppdaterad: 2019-10-31 16:29

  Direktlänk till frågan
 • Pneumokocker (Streptococcus pneumoniae) ingår i den normala bakteriefloran i näs-svalgrummet (nasopharynx) hos små barn, och vanligast är att bakterierna koloniserar slemhinnan utan att ge några symtom. Uppskattningsvis hälften av alla barn som vistas i förskolan är bärare av pneumokocker.

  Eftersom bärarskap av pneumokocker är vanligast förekommande hos småbarn och dessa ofta är snuviga och infekterade också med andra bakterier och virus sker den mesta smittspridningen av pneumokocker mellan och från barn i förskoleåldern. Framför allt sker detta i förskolemiljöer. Individer som nyligen ätit antibiotika smittas lättare av penicillinresistenta pneumokocker (PRP) och smittspridning är vanligare i förskola och på orter med hög antibiotikaförbrukning bland småbarn.

  Uppdaterad: 2019-10-31 16:29

  Direktlänk till frågan
 • Pneumokockinfektion behandlas med antibiotika. Antibiotikaresistens har ökat något bland pneumokocker.

  Uppdaterad: 2019-10-31 16:29

  Direktlänk till frågan
 • Spädbarn erbjuds vaccination genom det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Kompletterande vaccinationer ska erbjudas till tidigare ovaccinerade barn upp till sex års ålder.

  Vaccination mot pneumokocker rekommenderas även för vuxna och barn över två år med vissa kroniska sjukdomar och tillstånd, samt för personer som är 65 år och äldre.

  Läs mer om vilka grupper som rekommenderas vaccination och med vilken typ av vaccin i Folkhälsomyndighetens rekommendationer:

  Rekommendationer om pneumokockvaccination till riskgrupper

  Uppdaterad: 2019-10-31 16:29

  Direktlänk till frågan
 • Genom att vaccinera kan man minska risken att drabbas av pneumokockinfektion.

  Det finns två typer av pneumokockvaccin: konjugatvaccin och polysackaridvaccin.

  konjugatvaccin

  Vaccin där kolhydrat från bakteriens kapsel kopplats till ett protein, vilket gör att även barn under två år kan bilda antikroppar mot bakteriekapseln.

  Två konjugatvacciner finns tillgängliga varav det ena ger skydd mot 10 (PCV10) och det andra mot 13 (PCV13) pneumokockserotyper. PCV10 är godkänd för vaccination av barn mellan sex veckor och fem år, PCV13 för barn från sex veckor samt vuxna.

  polysackaridvaccin

  Vaccin bestående av polysackarid (kolhydrat) från pneumokockernas bakteriekapsel. Polysackaridvacciner fungerar inte hos de minsta barnen, vars immunsystem inte kan bilda antikroppar mot ren kolhydrat.
  Polysackaridvaccin ger skydd mot 23 pneumokockserotyper (PPV23). Godkänd för vaccination av barn från två års ålder och vuxna.

  Uppdaterad: 2019-10-31 16:30

  Direktlänk till frågan