Ändringar i rekommendationer om vaccination mot tuberkulos

Efter att screening av nyfödda för svår kombinerad immunbrist införs i juli 2019 rekommenderar Folkhälsomyndigheten att tidig vaccination mot tuberkulos förläggs vid 6 veckors ålder istället för under nyföddhetsperioden på BB, som det har rekommenderats hittills.

Screening av nyfödda för svår kombinerad immunbrist (SCID) införs i juli 2019. Genom screening kan barn med detta tillstånd diagnostiseras och påbörja behandling snabbt efter födseln. Barn med SCID ska inte vaccineras med levande vaccin. Hittills har vaccination mot tuberkulos (TB) rekommenderats för vissa barn under nyföddhetsperioden på BB. I samband med att det blir möjligt att screena alla nyfödda för SCID blir det skäligt att avvakta med vaccination mot tuberkulos tills provresultatet är klart. Folkhälsomyndigheten rekommenderar därför att barn som i tidig ålder riskerar att utsättas för tuberkulossmitta och som får vaccineras med BCG-vaccin erbjuds vaccination mot tuberkulos vid 6 veckors ålder i stället för under nyföddhetsperioden.

Vilka rekommenderas vaccination mot tuberkulos?

Barn som enligt följande kriterier löper ökad risk att utsättas för TB-smitta rekommenderas BCG-vaccination:

  • familjeursprung från ett land med ökad eller hög TB-förekomst
  • aktuell TB hos en nära anhörig eller hushållskontakt (samråd görs med behandlande läkare när det gäller eventuell pågående smittspårning eller kemoterapi samt tidpunkten för BCG)
  • för barn som inte omfattas av ovanstående kriterier; inför planerad längre (mer än tre månader) vistelse i ett land eller område med hög TB-förekomst, om barnet kommer i nära kontakt med lokalbefolkningen

Tidpunkt för vaccination av barn

För de flesta barn, vilka identifieras som tillhörande riskgrupp och som föreslås BCG-skydd, rekommenderas oförändrat att vaccinationen ges vid sex månaders ålder.

Tidigareläggning av vaccination rekommenderas om barnet ska vistas i en miljö där det finns särskild risk för smittspridning, det vill säga:

  • vid aktuellt fall i omgivningen (samråd med behandlande läkare angående eventuell primärprofylax till barnet före vaccination)
  • om barnet före 6 månaders ålder ska resa till högriskområde med nära kontakt med lokalbefolkningen
  • även i de fall då det finns risk att barnet inte kan nås för vaccination vid sex månaders ålder
Gå till toppen av sidan