Inom barnhälsovård och elevhälsa erbjuds barn och ungdomar vaccinationer som ger skydd mot elva sjukdomar: rotavirusinfektion, difteri, stelkramp, kikhosta, polio, infektioner orsakade av Haemophilus influenzae typ b, allvarlig sjukdom orsakad av pneumokocker, mässling, påssjuka, röda hund och humant papillomvirus (HPV).

Folkhälsomyndigheten rekommenderar dessutom vaccination mot hepatit B till alla spädbarn. Sedan 2016 erbjuds vaccination mot hepatit B inom regionala vaccinationsprogram i hela landet.

Läs mer om sjukdomarna under rubriken Smittsamma sjukdomar

Till Folkhälsomyndighetens rekommendationer om vaccination mot hepatit B

Vaccinationerna ges enligt nedanstående schema

Tabell visar när vaccinationerna ges i barnhälsovården och elevhälsan.
BarnhälsovårdenElevhälsan
Vaccin mot6 veckor3 mån5 mån12 mån18 mån5 årÅrskurs
1-2
Årskurs 5Årskurs 8-9
Rotavirus Dos
1
Dos
2
Dos
3*
Difteri Dos 1 Dos 2 Dos 3 Dos 4 Dos 5
Stelkramp Dos 1 Dos 2 Dos 3 Dos 4 Dos 5
Kikhosta Dos 1 Dos 2 Dos 3 Dos 4 Dos 5
Polio Dos 1  Dos 2 Dos 3 Dos 4
Hib (Haemophilus influenzae typ b) Dos 1 Dos 2 Dos 3
Pneumokocker Dos 1 Dos 2 Dos 3
Mässling, Påssjuka, Röda hund Dos 1 Dos 2
HPV (Humant papillomvirus) Dos 1+2

* Gäller för vaccin mot rotavirus som ska ges i tre doser.

Ladda ner vaccinationsschema som PDF (PDF, 30 kB)

Vaccinationsschemat i tabellen ovan gäller från och med den 1 augusti 2020 enligt Folkhälsomyndighetens ändringsföreskrifter (HSLF-FS 2020:25) om vaccination av barn.

Vacciner i programmet

De flesta vacciner som ingår i det svenska barnvaccinationsprogrammet ges som kombinationsvacciner, dvs. vaccin mot flera sjukdomar ges i samma spruta. Det finns flera fördelar med kombinationsvacciner. Den största anledningen till att ge kombinationsvacciner är att barnet inte behöver lika många sprutor.

Vaccin mot hepatit B ingår i kombinationsvaccin som ger skydd mot totalt sex sjukdomar: difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Hib och hepatit B; och som ges vid 3, 5 och 12 månaders ålder.

Läs mer om enskilda vacciner: Vaccinationer A-Ö

Föreskrifter reglerar vaccinationsprogrammet

Det allmänna vaccinationsprogrammet för barn regleras genom Folkhälsomyndighetens föreskrifter.

Grundföreskrifterna trädde i kraft i juni 2016 och har beteckningen HSLF-FS 2016:51. Sedan dess har två ändringsföreskrifter utfärdats. Den senaste, med beteckningen HSLF-FS 2020:25, trädde i kraft den 1 augusti 2020 och ersatte då delvis grundföreskrifterna. Folkhälsomyndigheten har tagit fram en sammanfogad (konsoliderad) version av föreskrifterna, där de aktuella föreskrifterna i senaste version har samlats.

Konsoliderad version av Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF 2016:51) om vaccination av barn i enlighet med det allmänna vaccinationsprogrammet för barn (PDF, 642 kB)

Vägledning finns som stöd till föreskrifterna

För att ge stöd vid vaccination av barn har Folkhälsomyndigheten tagit fram en vägledning. I vägledningen beskrivs allmänna principer vid vaccination och anvisningar om hur vaccination läggs upp för de barn och ungdomar som inte har följt vaccinationsprogrammet (kompletterande vaccinationer).

Till vägledning för vaccination enligt föreskrifter och rekommendationer