I Sverige har vi allmän vaccination mot en del sjukdomar, medan andra sjukdomar hålls under kontroll genom så kallad riktad vaccination. Detta innebär att personer med ökad risk att bli smittade erbjuds vaccination.

Regeringen har i dagsläget inte beslutat om några särskilda vaccinationsprogram riktade till definierade riskgrupper.

Folkhälsomyndighetens förslag

Folkhälsomyndigheten lämnade den 27 april 2016 förslag till regeringen om införande av särskilda vaccinationsprogram mot fyra sjukdomar: hepatit B, influensa, allvarlig pneumokocksjukdom och tuberkulos. Dessa sjukdomar omfattas i dagsläget av rekommendationer för vaccination.

Hepatit B

Beslutsunderlag hepatit B (PDF, 538 kB)

Kunskapsunderlag hepatit B

Hälsoekonomiskt kunskapsunderlag

Influensa

Beslutsunderlag influensa (PDF, 550 kB)

Kunskapsunderlag influensa

Hälsoekonomiskt kunskapsunderlag

Pneumokocksjukdom

Beslutsunderlag pneumokocker (PDF, 454 kB)

Kunskapsunderlag pneumokocker

Hälsoekonomiskt kunskapsunderlag

På våren 2021 uppdaterade Folkhälsomyndigheten underlagen med hälsoekonomisk analys och bedömning om personer som är 75 år och äldre bör omfattas av ett särskilt vaccinationsprogram mot pneumokocksjukdom:

Hälsoekonomisk analys

Beslutsunderlag om pneumokockvaccination av personer 75 år och äldre

Tuberkulos

Beslutsunderlag tuberkulos (PDF, 440 kB)

Kunskapsunderlag tuberkulos

Hälsoekonomiskt kunskapsunderlag

Läs mer

Folkhälsomyndighetens rekommendationer för vaccination

Ändringar av nationella vaccinationsprogram