Riskländer avseende tuberkulos

Lyssna

Information om länder med ökad risk för tuberkulos (TB), länder med hög risk för tuberkulos samt länder med ökad risk för TB och en hög andel MDR-TB. Källa är WHO:s Global TB report 2022, estimat för 2021.

Länder med ökad risk för tuberkulos (TB)

Numera rekommenderas BCG-vaccination till alla barn med familjeursprung från länder med en TB-incidens ≥ 40/ 100 000, vilket är alla länder nedan.

A-F

Afghanistan, Algeriet, Angola, Azerbajdzjan, Bangladesh, Benin, Bhutan, Bolivia, Botswana, Brasilien, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Burundi, Centralafrikanska republiken, Demokratiska republiken Kongo, Djibouti, Dominica, Dominikanska republiken, Ecuador, Ekvatorialguinea, El Salvador, Elfenbenskusten, Eritrea, Eswatini, Etiopien, Fiji och Filippinerna.

G-L

Gabon, Gambia, Georgien, Ghana, Grönland, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Indien, Indonesien, Jemen, Kambodja, Kamerun, Kazakstan, Kenya, Kina, Kirgizistan, Kiribati, Kongo, Laos, Lesotho, Liberia och Libyen.

M-P

Madagaskar, Malawi, Malaysia, Mali, Marocko, Marshallöarna, Mauretanien, Mikronesien, Moldavien, Mongoliet, Moçambique, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Niue, Nordkorea, Nordmarianerna, Pakistan, Palau, Papua Nya Guinea, Paraguay och Peru.

R-Ö

Rumänien, Rwanda, Ryssland, São Tomé och Príncipe, Senegal, Sierra Leone, Singapore, Salomonöarna, Somalia, Sri Lanka, Sudan, Sydafrika, Sydkorea, Sydsudan, Tadzjikistan, Tanzania, Tchad, Tokelau, Thailand, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, Ukraina, Uzbekistan, Venezuela, Vietnam, Zambia, Zimbabwe och Östtimor.

Officiella siffror är osäkra från många länder och incidensen kan variera inom ett land. Man bör därför inte vara alltför strikt när man bedömer om ett barn ska rekommenderas BCG-vaccination eller inte. I länder med pågående krig och konfliktområden med flyktingströmmar kan det finnas ökad risk för tuberkulos som inte hunnit avspegla sig i den officiella statistiken.

Länder med hög risk för tuberkulos

Vissa länder har betydligt högre incidens och/eller hög incidens just i Sverige. Alla nyanlända personer från dessa länder bör därför screenas för TB vid hälsoundersökning.

A-F

Afghanistan, Angola, Azerbajdzjan, Bangladesh, Angola, Bangladesh, Bhutan, Bolivia, Botswana, Burundi, Centralafrikanska republiken, Demokratiska republiken Kongo, Djibouti, Ekvatorialguinea, Elfenbenskusten, Eritrea, Eswatini, Etiopien och Filippinerna.

G-L

Gabon, Gambia, Ghana, Grönland, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Indien, Indonesien, Kambodja, Kamerun, Kenya, Kirgizistan, Kiribati, Kongo, Laos, Lesotho och Liberia.

M-P

Madagaskar, Malawi, Malaysia, Marocko, Marshallöarna, Mauretanien, Mongoliet, Moçambique, Myanmar, Namibia, Nepal, Niger, Nigeria, Nordkorea, Pakistan, Papua Nya Guinea och Peru.

S-Ö

São Tomé och Príncipe, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Sydafrika, Sydsudan, Tanzania, Tchad, Thailand, Tuvalu, Uganda, Vietnam, Zambia, Zimbabwe och Östtimor.

Länder med ökad risk för TB och en hög andel MDR-TB

Några länder med ökad risk för TB som har en TB-incidens på >40 men <100/ 100 000, har samtidigt en hög andel MDR-TB. Då rekommenderas att koncentrera provtagning med IGRA och/eller lungröntgen till de som vet att de haft kontakt med TB-fall (t. ex. i familjen eller i sitt arbete) eller vistats i miljö med ökad risk för TB (t. ex. fängelsevistelse eller flyktingläger). Även personer med annan sjukdom eller medicinering som påverkar immunförsvaret och ökar risken att insjukna i infektioner bör erbjudas screening.

A-Ö

Azerbajdzjan, Georgien, Kazakstan, Moldavien, Ryssland, Tadzjikistan, Turkmenistan, Ukraina och Uzbekistan.

Lista över de vanligaste ursprungsländerna för tuberkulosfall i Sverige

I tabellen nedan presenteras incidensen i Sverige per ursprungsland för alla länder med 10 eller fler tuberkulosfall i Sverige 2022 samt för Ukraina. Incidensen för födda i Sverige ligger under 1 fall per 100 000 invånare.

För flera av de andra länder rapporteras högre incidens i ursprungslandet enligt WHO än den som ses i Sverige vilket kan bero på att det är särskilda grupper ur befolkningen som flyttat hit och att många har bott här länge. Risken att insjukna minskar med tiden efter att man flyttat från ett land med högre incidens. De flesta fall av TB i Sverige har bott här i mindre än 5 år.

Befolkningsunderlaget (se tabell) för incidensen kommer ifrån SCB statistik över antal folkbokförda per födelseland 2022.

Tabell. De vanligaste födelseländerna bland tuberkulosfall i Sverige.
Antal fall 2022 Födelseland Incidens enligt WHO 2021 Incidens i Sverige 2022
62 Sverige 3,8 0,74
46 Somalia 250 66
39 Eritrea 74 79
27 Afghanistan 189 41
14 Filippinerna 650 83
12 Thailand 143 26
11 Syrien 18 5,6
10 Pakistan 264 37
9 Ukraina 71 18 (a)

(a) Som befolkningsunderlag för Ukraina användes antalet asylsökande enligt massflyktsdirektivet 2022.

Publikation