spelprevention.se

Kunskap för dig som förebygger spelproblem

Problem med spel om pengar är en folkhälsofråga. Spelproblemen kan skada relationer, ekonomi och hälsa. Problemen drabbar dem som spelar för mycket, men också deras familjer, vänner och samhället i stort. Därför behöver spelproblemen förebyggas, både på individ- och befolkningsnivå.

Spelprevention.se vänder sig till dig som arbetar med att förebygga spelproblem. Här hittar du kunskap om spelproblem och vägledning kring hur problemen kan förebyggas.

Har du själv eller någon du känner spelproblem? Du kan få hjälp via kommunen, regionen eller Stödlinjen. Du kan också stänga av dig från allt spel som kräver registrering via spelpaus.se.

Stödlinjen.se

Spelpaus.se

Undersökning om ekonomisk hälsa

Finansinspektionen och Folkhälsomyndigheten genomförde i slutet av 2023 en undersökning bland 18-79-åringar om privatekonomi och hälsa. Frågor om spel om pengar ingick i undersökningen.

Folkhälsomyndighetens nationella kunskapsstöd

Folkhälsomyndigheten har regeringens uppdrag att utveckla och sprida det nationella kunskapsstödet för att förebygga spelproblem. Det gör vi genom webbsidan spelprevention.se. Här får du kunskap och vägledning om spelproblem och förebyggande åtgärder, både bland vuxna och bland barn och unga.

Här får du vägledning för förebyggande arbete om spelproblem

Det förebyggande arbetet mot spelproblem bör kombinera åtgärder på olika nivåer och arenor. Utgå även från hälsans bestämningsfaktorer och risk- och skyddsfaktorer.

FAQ

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om spel om pengar och spelproblem:

Nytt i speluppdraget

I Folkhälsomyndighetens uppdrag ingår nu även att beakta kopplingen mellan spel om pengar och fenomen i gråzonen mellan spel om pengar och dataspelande som har tydliga samband med riskabla spelformer och problemspelande.

Vanliga begrepp om spelproblem

Här hittar du några av de vanligaste och mest centrala begreppen för spelproblem.

Det finns hjälp att få

Stödlinjen.se ger råd och stöd till personer som spelar, och deras närstående. Hit kan du ringa anonymt. Du kan också chatta eller mejla. Även du som jobbar med spelproblem kan vända dig till Stödlinjen.

Via spelpaus.se kan du också stänga av dig från allt spel som kräver registrering.

Spelberoendes Riksförbund och Spelberoendegruppen har lokala stödföreningar och fysiska och digitala självhjälpsgrupper för spelberoende och anhöriga.