Kunskap för dig som förebygger spelproblem

Problem med spel om pengar är en folkhälsofråga. Spelproblemen kan skada relationer, ekonomi och hälsa. Problemen drabbar dem som spelar för mycket, men också deras familjer, vänner och samhället i stort. Därför behöver spelproblemen förebyggas, både på individ- och befolkningsnivå.

Spelprevention.se vänder sig till dig som arbetar med att förebygga spelproblem. Här hittar du kunskap om spelproblem och vägledning kring hur problemen kan förebyggas.

Har du själv eller någon du känner spelproblem? Du kan få hjälp via kommunen, regionen eller Stödlinjen. Du kan också stänga av dig från allt spel som kräver registrering via spelpaus.se.

Stödlinjen.se

Spelpaus.se

Resultat från Swelogs 2021

Under hösten 2021 gjordes två nya befolkningsundersökningar. Inom Swelogs skickades en ny enkät ut till 25 000 personer och deltagare från en tidigare studie (2018) följdes upp. I en tilläggsundersökning om spel bland unga och föräldrar (USUF) skickades enkäter till 10 000 unga 16-19 år och 10 000 föräldrar till barn i samma ålder. Resultaten har publicerats under 2022 och 2023.

Mer om Swelogs 2021

Mer om USUF 2021

Folkhälsomyndighetens nationella kunskapsstöd

Folkhälsomyndigheten har regeringens uppdrag att ta fram och sprida ett nationellt kunskapsstöd för att förebygga spelproblem. Det gör vi genom webbsidan spelprevention.se. Här får du kunskap och vägledning om spelproblem och förebyggande åtgärder, både bland vuxna och bland barn och unga.

Här får du vägledning för förebyggande arbete om spelproblem

Det förebyggande arbetet mot spelproblem bör kombinera åtgärder på olika nivåer och arenor. Utgå även från hälsans bestämningsfaktorer och risk- och skyddsfaktorer.

FAQ

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om spel om pengar och spelproblem:

Vanliga begrepp om spelproblem

Här hittar du några av de vanligaste och mest centrala begreppen för spelproblem.

Det finns hjälp att få

Stödlinjen.se ger råd och stöd till personer som spelar, och deras närstående. Hit kan du ringa anonymt. Du kan också chatta eller mejla. Även du som jobbar med spelproblem kan vända dig till Stödlinjen.

Via spelpaus.se kan du också stänga av dig från allt spel som kräver registrering.

Spelberoendes Riksförbund och Spelberoendegruppen har lokala stödföreningar och fysiska och digitala självhjälpsgrupper för spelberoende och anhöriga.

Spelberoendes Riksförbund (spelberoende.se)

Spelberoendegruppen (spelberoendegruppen.com)

Följ oss på X (tidigare Twitter)

På kontot @spelprevention twittrar Folkhälsomyndigheten på vardagar om spel om pengar, spelproblem och förebyggande arbete på spelområdet.