Datorspelsberoende diagnos sedan juni 2018

Datorspelande kan vara en riskfaktor för att få problem med spel om pengar. Läs mer om datorspel och kopplingen till spel om pengar här.

Organisationsbidrag för förebyggande verksamhet mot överdrivet spelande 2019

Organisationer som vill söka bidrag till verksamhet mot överdrivet spelande kan nu ansöka om medel. Sista ansökningsdag är 30 september 2018.

Läs mer om ansökan här

Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen anordnade en gemensam konferens för att presentera innehållet i myndigheternas kunskapsstöd och innebörden av lagändringen i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Ta del av filmer och presentationer från dagen här.