Lootlådor och andra inslag i dataspel läggs in i speluppdrag

Folkhälsomyndigheten ska under 2024 uppmärksamma lootlådor och liknande företeelser i dataspel. Det framgår av myndighetens regleringsbrev. Spelinspektionen får i uppgift att följa utvecklingen av ungas spelande.

Folkhälsomyndigheten har i uppdrag att genomföra insatser för att stärka och utveckla arbetet med att förebygga spelproblem. Från och med år 2024 inkluderar uppdraget även att beakta kopplingen mellan spel om pengar och fenomen i gråzonen mellan spel om pengar och dataspel.

Lootlådor och liknande fenomen i dataspel

I tidigare återrapporter har Folkhälsomyndigheten konstaterat att fenomen som kan kopplas till dataspelande, till exempel köp av lootlådor, deltagande i skin-gambling och kasinostreaming, har tydliga samband med riskabla spelformer och problemspelande. Kopplingen syns inte minst bland unga personer.

– Vi har efterfrågat att dessa frågor inkluderas tydligare i speluppdraget och välkomnar de nya skrivningarna, säger Jessika Spångberg, samordnare för speluppdraget på Folkhälsomyndigheten.

På spelprevention.se har Folkhälsomyndigheten redan samlat en del information om sambandet mellan dataspel och spel om pengar.

Spel om pengar och digitala medier

Folkhälsomyndigheten och Mediemyndigheten arbetar för närvarande med att sammanställa kunskap om sambanden mellan digital medieanvändning och hälsan bland barn och unga. Inom det uppdraget kommer Folkhälsomyndigheten även att sammanställa viss forskning där sambandet mellan olika digitala medier och spel om pengar bland unga undersökts.

Mediemyndigheten har i uppdrag att bland annat verka för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare, och även verka för att skydda barn och unga mot skadlig medieanvändning. I deras årliga undersökning ”Ungar och medier” följer de utvecklingen av dataspelsanvändning.

Ungas spelande i Spelinspektionens uppdrag

I Spelinspektionens regleringsbrev för 2024 ingår uppdraget att kartlägga de bakomliggande faktorerna till att ungas spelande ökar, och hur sådant spelande finansieras. Myndigheten ska även följa utvecklingen av ungas spelande. Vid genomförandet av uppdraget ska synpunkter inhämtas från bland annat Folkhälsomyndigheten.

– Ett fortsatt nära samarbete mellan Spelinspektionen och Folkhälsomyndigheten ser vi som en viktig framgångsfaktor för att förebygga spelproblem, säger Jessika Spångberg.

Både Folkhälsomyndigheten och Spelinspektionen har i tidigare rapporter tagit upp behovet av att adressera ungas, och speciellt unga killars, spelande.

Läs mer