spelprevention.se Ett kunskapsstöd om spelproblem

Kunskap för dig som förebygger spelproblem

Problem med spel om pengar är en folkhälsofråga. Spelproblemen kan skada relationer, ekonomi och hälsa. Problemen drabbar dem som spelar för mycket, men också deras familjer, vänner och samhället i stort. Därför behöver spelproblemen förebyggas, både på individ- och befolkningsnivå.

Spelprevention.se vänder sig till dig som arbetar med att förebygga spelproblem. Här hittar du kunskap om spelproblem och vägledning kring hur problemen kan förebyggas.

Har du själv eller någon du känner spelproblem? Du kan få hjälp via kommunen, regionen eller Stödlinjen. Du kan också stänga av dig från allt spel som kräver registrering via spelpaus.se.

Aktuellt

Mer kunskap – lättare att förebygga spelproblem

siluett av människor

På spelprevention.se får du kunskap och vägledning om spelproblem och förebyggande åtgärder. Kunskapsstödet
är uppdelat i tre delar

Folkhälsomyndigheten har regeringens uppdrag att ta fram och sprida ett nationellt kunskapsstöd för att förebygga spelproblem.

Läs mer om vårt uppdrag

Länsstyrelsens fortsatta speluppdrag

Länsstyrelsen har i uppdrag att stödja kommuner och landsting kring problem med spel om pengar. Vi har intervjuat Ulrika Ankargren som är ny nationell samordnare för länsstyrelsernas ANDT-uppdrag och speluppdrag. 

Läs intervjun här

Ändrade förutsättningar på spelmarknaden

Från januari 2019 måste alla spelbolag på den svenska marknaden ha licens, enligt den nya spellagen, vilket påverkar det förebyggande arbetet. I lagen beskrivs bland annat spelbolagens skyldighet att skydda spelarna mot överdrivet spelande. 

Läs mer om den nya spellagen

Följ oss på twitter

Stödlinjen hjälper

Stödlinjen ger råd och stöd till personer som spelar, och deras närstående. Hit kan du ringa anonymt. Du kan också chatta eller mejla.

Även du som jobbar med spelproblem kan vända dig till Stödlinjen.

logotyp stödlinjen