spelprevention.se Ett kunskapsstöd om spel om pengar och spelproblem

Kunskap för dig som förebygger spelproblem

Problem med spel om pengar är en folkhälsofråga. Spelproblemen kan skada relationer, ekonomi och hälsa. Problemen drabbar dem som spelar för mycket, men också deras familjer, vänner och samhället i stort. Därför behöver spelproblemen förebyggas, både på individ- och befolkningsnivå.

Spelprevention.se vänder sig till dig som arbetar med att förebygga spelproblem. Här hittar du kunskap om spelproblem och vägledning kring hur problemen kan förebyggas.

Har du själv eller någon du känner spelproblem? Du kan få hjälp via kommunen, regionen eller Stödlinjen. Du kan också stänga av dig från allt spel som kräver registrering via spelpaus.se.

Aktuellt

Med anledning av covid-19

För att möta de möjliga risker som situationen kan innebära har regeringen tagit beslut om en rad tillfälliga åtgärder på spelområdet.

Dessa innebär att:

  • Det införs en insättningsgräns på 5 000 kronor/vecka för onlinekasinon och värdeautomater.
  • Speltiden begränsas på onlinekasinon och värdeautomater.
  • Bonusar på onlinekasinon och värdeautomater får uppgå till högst 100 kronor.

I kunskapsguiden om bemötande och behandling finns mer information om hur du som professionell kan bemöta och ge stöd till personer som har spelproblem.

Till kunskapsguiden om bemötande och behandling

Här får du vägledning för förebyggande arbete om spelproblem

Det förebyggande arbetet mot spelproblem bör kombinera åtgärder på olika nivåer och arenor. Utgå även från hälsans bestämningsfaktorer och risk- och skyddsfaktorer.

Läs mer om hur du kan förebygga spelproblem

Mer kunskap – lättare att förebygga spelproblem

Siluett av flera människor

På spelprevention.se får du kunskap och vägledning om spelproblem och förebyggande åtgärder. Kunskapsstödet
är uppdelat i tre delar:

Folkhälsomyndigheten har regeringens uppdrag att ta fram och sprida ett nationellt kunskapsstöd för att förebygga spelproblem.

Läs mer om vårt uppdrag

Spelprevention och Agenda 2030

karta globala målen

Genom spelförebyggande arbete bidrar vi tillsammans till en hållbar utveckling och bidrar till de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.  

Spelprevention och Agenda 2030

Publikationer om spel om pengar och spelproblem

Folkhälsomyndigheten har tagit fram faktablad och broschyrer, som en del av regeringsuppdraget att ta fram och sprida ett nationellt kunskapsstöd för att förebygga spelproblem.

Läs våra publikationer här

Följ oss på twitter @spelprevention

Det finns hjälp att få

 

Stödlinjen ger råd och stöd till personer som spelar, och deras närstående. Hit kan du ringa anonymt. Du kan också chatta eller mejla. Även du som jobbar med spelproblem kan vända dig till Stödlinjen.

logotyp stödlinjen

Via spelpaus.se kan du också stänga av dig från allt spel som kräver registrering.