spelprevention.se Ett kunskapsstöd om spel om pengar och spelproblem

Kunskap för dig som förebygger spelproblem

Problem med spel om pengar är en folkhälsofråga. Spelproblemen kan skada relationer, ekonomi och hälsa. Problemen drabbar dem som spelar för mycket, men också deras familjer, vänner och samhället i stort. Därför behöver spelproblemen förebyggas, både på individ- och befolkningsnivå.

Spelprevention.se vänder sig till dig som arbetar med att förebygga spelproblem. Här hittar du kunskap om spelproblem och vägledning kring hur problemen kan förebyggas.

Har du själv eller någon du känner spelproblem? Du kan få hjälp via kommunen, regionen eller Stödlinjen. Du kan också stänga av dig från allt spel som kräver registrering via spelpaus.se.

Aktuellt

Spelproblem under covid-19

Folkhälsomyndigheten har på regeringens uppdrag gjort en fördjupad analys av utvecklingen av spelproblem kopplat till situationen kring covid-19.

För att möta de möjliga risker som situationen kan innebära har regeringen tagit beslut om en rad tillfälliga åtgärder på spelområdet, som man nu föreslår ska förlängas till och med 14 november 2021.

Läs om spelreglering

Det är viktigt att upptäcka och motarbeta problem med spel om pengar. Kommuner och regioner har ett ansvar att ge stöd till personer som har ett spelmissbruk. Vi vill även uppmärksamma att Stödlinjen är öppen som vanligt och att det går att stänga av sig från allt spel som kräver registrering via spelpaus.se. Hos bland annat Spelberoendes Riksförbund, GA Anonyma Spelare och Spelberoendegruppen erbjuds kamratstöd både i form av fysiska och digitala möten.

I kunskapsguiden om bemötande och behandling finns mer information om hur du som professionell kan bemöta och ge stöd till personer som har spelproblem.

Effektivisera det förebyggande arbetet genom samordning

Läs mer om hur det förebyggande arbetet kan bli mer effektivt genom att samordna arbetet med spelproblem, alkoholkonsumtion och psykisk hälsa.

Mer kunskap – lättare att förebygga spelproblem

På spelprevention.se får du kunskap och vägledning om spelproblem och förebyggande åtgärder. Kunskapsstödet
är uppdelat i tre delar

Folkhälsomyndigheten har regeringens uppdrag att ta fram och sprida ett nationellt kunskapsstöd för att förebygga spelproblem.

Läs mer om vårt uppdrag

Här får du vägledning för förebyggande arbete om spelproblem

Det förebyggande arbetet mot spelproblem bör kombinera åtgärder på olika nivåer och arenor. Utgå även från hälsans bestämningsfaktorer och risk- och skyddsfaktorer.

Läs mer om hur du kan förebygga spelproblem

Följ oss på twitter @spelprevention

Det finns hjälp att få

Stödlinjen ger råd och stöd till personer som spelar, och deras närstående. Hit kan du ringa anonymt. Du kan också chatta eller mejla. Även du som jobbar med spelproblem kan vända dig till Stödlinjen.

logotyp stödlinjen

Via spelpaus.se kan du också stänga av dig från allt spel som kräver registrering.