Spelpaus.se behöver utvecklas anser Folkhälsomyndigheten

Personer som stängt av sig från spel bör kunna förlänga sina avstängningar innan de avslutas, för att minska risken för glapp. Det anser Folkhälsomyndigheten som även påtalar behovet av att alla i Sverige bör kunna registrera ifall de vill avstå från direktreklam för spel.

Behoven framförs i det remissyttrande som nu överlämnas till Spelinspektionen om föreskrifterna om det nationella självavstängningssystemet Spelpaus. Enligt spellagen ska spelare ha möjlighet att stänga av sig för spel via ett nationellt självavstängningssystem. Möjligheten gäller spel som kräver registrering, vilket förenklat handlar om onlinespel.

Valfrihet kring direktreklam föreslås

Spelbolag får inte heller skicka direktreklam till personer som har stängt av sig.

– Folkhälsomyndigheten anser att Spelinspektionen bör utveckla föreskrifterna och införa en möjlighet för alla att kunna stänga av sig från direktreklam, oavsett om man har stängt av sig för spel eller inte, säger utredaren Jessika Spångberg.

Förslaget utgår från Folkhälsomyndighetens ståndpunkt om att spelreklam bör kännetecknas av särskild måttfullhet istället för måttfullhet. Möjligheten att avstå från reklam är särskilt viktig för spelare som stängt av sig vid någon tidpunkt, men sedan avslutat sin avstängning. De kan antas vara en grupp som är särskilt sårbar för spelreklam och spelproblem.

Garantera att personer som är avstängda inte kan spela

Personer som använder självavstängning från spelsidor har ofta spelproblem, vilket ökar angelägenheten att minska glapp mellan avstängningsperioder. I Sverige ska spelverksamheten ha ett högt konsumentskydd och begränsa de negativa konsekvenserna av spelande.

– För att inget glapp ska uppstå föreslår Folkhälsomyndigheten att licensinnehavarna bör ha en skyldighet att informera kunderna när deras avstängningar är på väg att avslutas, säger Jessika Spångberg.

Folkhälsomyndigheten anser även att Spelinspektionens register bör ha teknisk beredskap så att man kan välja att förlänga avstängningen innan avstängningsperioden är slut.

Fakta om Spelpaus.se

Spelare kan via Spelinspektionens register Spelpaus.se välja att stänga av sig från spel som kräver registrering i en månad, tre månader, sex månader eller viss tid.

Utöver Spelpaus.se ska licensinnehavarna för kasinospel online, onlinebingo och datorsimulerat automatspel även ge spelare möjlighet att omedelbart stänga av sig från spel i 24 timmar på spelbolagens egna webbplatser.

Läs mer