Få har förändrat spelvanor under pandemin

Situationen på grund av Covid-19 har haft stor påverkan på spelmarknaden, med bland annat inställda sportevenemang och stängda kasinon. Samtidigt uppger 8 av 10 personer i Folkhälsomyndighetens undersökning att de spelar i samma omfattning som före pandemin.

Rapporten baseras på resultaten från Folkhälsomyndighetens undersökning Hälsorapport, en webbpanel som genomfördes i maj och besvarades av 1 410 personer i åldrarna 16-84 år. 83 procent svarade att frågan om spelvanor inte var relevant för dem, vilket kan tolkas som att de inte spelar alls alternativt att de inte spelat i någon större utsträckning tidigare.

Under pandemin minskade möjligheten till spel på sportspel och spel hos ombud samt travbanor. Trots det uppger 81 procent av de som besvarade frågan om spelvanor, att de spelar i samma omfattning som före pandemin. Knappt 3 procent spelar mer och knappt 16 procent spelar mindre.

– Resultatet är till viss del anmärkningsvärt då tillgängligheten på en rad spelformer helt försvunnit under perioden. En delförklaring kan vara att man förflyttat sitt spelande till de spel som varit tillgängliga, som lotter, hästspel och vissa onlinespel, som onlinekasino och vadhållning på e-sport, säger Jessika Spångberg, utredare Folkhälsomyndigheten.

Att deltagarna i så hög utsträckning uppgav att man varken spelade mer eller mindre överensstämmer med svaren på frågorna om alkohol och tobak. Bland dem som hade förändrat sitt beteende uppgav en majoritet att de minskat sin konsumtion. Då uppgifter om förändrat spelande kommer från endast 245 personer ska resultatet tolkas med försiktighet.

Uppföljning av spel och spelproblem under pandemin

Det är viktigt att följa hur spelandet och spelproblem påverkas av pandemin. Kombinationen med att allt fler tillbringar mycket tid i hemmet, risken för ökad isolering och ökad oro för ekonomi och ökad psykisk ohälsa, kan innebära en ökad risk till onlinespel exempelvis kasino på internet. Folkhälsomyndigheten har bland annat påpekat att även om spelandet på befolkningsnivå eventuellt inte påverkas, kan vissa grupper vara mer utsatta. Det kan till exempel handla om personer som tidigare haft spelproblem, arbetslösa, unga och äldre, vilket kan öka ojämlikheten i hälsa. För att möta riskerna har regeringen infört tillfälliga lagändringar som bland annat innebär fasta gränser på onlinekasino och spelautomater, samt att bonuserbjudanden får uppgå till högst 100 kronor. Lagändringarna gäller till årsskiftet.

Regeringen har även gett Spelinspektionen uppdrag att ytterligare informera om möjligheten att stänga av sig från spel genom spelpaus.se och följa utvecklingen på spelområdet.

Folkhälsomyndigheten har fått i uppdrag att göra en fördjupad analys av utvecklingen av spelproblem kopplat till pandemin.

Läs mer